Rządowy pakiet antypomocowy

Znamy już pewne szczegóły szumnie zapowiadanego „pakietu pomocowego”. Miliardów o których mówi polski rząd w nim nie widać. Dostrzegalne jest natomiast wyraźnie, jak bardzo polski rząd zakpił sobie z przedsiębiorców w czasach kryzysu. Większość Państw UE, także tych nominalnie biedniejszych… Continue Reading

Pakiet Antykryzysowy – tarcza z papieru?

Jest dla wszystkich oczywistym, że skutki ekonomiczne środków przedsięwziętych dla ochrony kraju przed epidemią, spowodują niemałe kłopoty dla tysięcy podmiotów gospodarczych działających w branżach, których funkcjonowanie zostało wstrzymane lub dalece ograniczone na czas stanu zagrożenia epidemicznego. Skutki te odczują długofalowo… Continue Reading

Branża HoReCa w obliczu wirusa – regulacje tymczasowe

Okoliczności niniejszego wpisu są oczywiste choć niezbyt przyjemne. Szczególna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy wymaga specjalnych środków, z którymi polski rząd od kilku dni eksperymentuje. Stanowcza reakcja w obliczu pandemii ma oczywiście swoje racje. Faktem jest jednak, iż każda, tak… Continue Reading