fbpx

Pod jakim kodem CN znajdę ouzo?

Od czasu do czasu otrzymuję od Was pytania dotyczące problemów przy wypełnianiu formularzy i różnego rodzaju wniosków. Dziś na szybko podsyłam małą ściągę z kodów CN o które często pytacie. Tzw. nomenklatura scalona (Combined Nomenclature) pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, tworząc system umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów. W możliwie prosty sposób, możliwe jest ustalenie z jakim rodzajem towaru mamy do czynienia, niezależnie od jego nazwy i opakowania.


PIWO

Piwo bezalkoholowe:

 • Piwo bezalkoholowe – 2202 91 00

Piwo otrzymywane ze słodu:

 • Piwo w butelkach o objętości 10 litrów lub mniejszej- 2203 00 01
 • Pozostałe piwo w pojemnikach o objętości 10 litrów lub mniejszej – 2203 00 09
 • Piwo w pojemnikach o objętości większej niż 10 litrów – 2203 00 10

 


WINO

Wina spokojne wyprodukowane w Unii Europejskiej, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj.:

(w tym polskie wina spokojne do 15% obj.)

 • wina białe bez apelacji z określonego szczepu  –  2204 21 81  
 • pozostałe wina bez apelacji z określonego szczepu  –  2204 21 82
 • nieodmianowe wina białe bez apelacji –  2204 21 83
 • pozostałe nieodmianowe wina bez apelacji – 2204 21 84

Wina spokojne wyprodukowane w Unii Europejskiej, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej, w rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15 % obj.:

 • wina białe bez apelacji z określonego szczepu – 2204 21 95
 • pozostałe wina bez apelacji z określonego szczepu – 2204 21 96
 • nieodmianowe wina białe bez apelacji – 2204 21 97
 • pozostałe nieodmianowe wina bez apelacji – 2204 21 98

Wina musujące:

 • wina musujące bez apelacji z określonego szczepu –  2204 1096
 • pozostałe wina musujące bez apelacji –  2204 1098

NAPOJE FERMENTOWANE 

Cydr i perry:

 • Cydr i perry wzbudzone – 2206 00 31
 • Cydr i perry spokojne w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2206 00 51
 • Cydr i perry spokojne w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 2206 00 81

Pozostałe napoje fermentowane:

 • Pozostałe musujące napoje fermentowane – 2206 00 39
 • Pozostałe spokojne napoje fermentowane w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2206 00 59
 • Pozostałe spokojne napoje fermentowane w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 22206 00 89

Rzemieślnicza produkcja miodu pitnego


ALKOHOLE MOCNE

Winiaki:

 • Pozostałe (bez apelacji) napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 2208 20 89

Whisky:

 • Whisky burbońskie, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2208 30 11
 • Whisky burbońskie, w pojemnikach większej niż 2 litry – 2208 30 19

Rum:

 • Rum o zawartości lotnych substancji, innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %) w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2208 40 11
 • Pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2208 40 39
 • Rum o zawartości lotnych substancji, innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %) w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 2208 40 51

Pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 2208 40 39

Gin:

 • Gin, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2208 50 11
 • Gin, w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 2208 50 19

Wódka:

 • O objętościowej mocy alkoholu 45,4 % obj. lub mniejszej, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2208 60 11
 • O objętościowej mocy alkoholu 45,4 % obj. lub mniejszej, w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 2208 60 19
 • O objętościowej mocy alkoholu większej niż 45,4 % obj., w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2208 60 91
 • O objętościowej mocy alkoholu większej niż 45,4 % obj., w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 2208 60 99

Pozostałe napoje spirytusowe;

 • Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2208 90 33
 • Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 2208 90 38
 • Pozostałe wódki i pozostałe napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów) destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2208 90 48
 • Pozostałe wódki i pozostałe napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów) destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 2208 90 71
 • Pozostałe napoje spirytusowe, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – 2208 90 69
 • Pozostałe napoje spirytusowe, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry – 2208 90 78

Napoje których nie znaleźliście powyżej (choćby tytułowego ouzo) odszukacie je przy odrobinie cierpliwości w źródle, którym jest w tym przypadku – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1602 z dnia 11 października 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie