fbpx

Ci którzy spodziewali się po niniejszym tytule analizy przepisów lub bieżących kłopotów związanych z „koncesjami” na alkohol, wpadli w moją pułapkę. Strudzony nie tylko błędnymi nawykami językowy wśród branży ale głównie niekompetencją wśród mediów i urzędników, wypowiadam niniejszym wojnę wszędobylskim „koncesjom”!!!

W związku z zeszłorocznym, krakowskim zamieszaniem dotyczącym uchwały Rady Miasta Krakowa w w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, słowo „koncesja” świętowało w najlepsze, będąc odmieniane przez wszystkie przypadki. Przedmiotowa koncesja nie schodziła z ust protestujących właścicieli alkoholowych przybytków, którzy słusznie bronili swojego interesu lecz niezbyt szczęśliwie wzywali do zwiększenia limitu nieistniejących „koncesji”. Koncesja zdobiła tytuły wszystkich artykułów poświęconych wspomnianemu zamieszaniu. Koncesja w końcu pojawiła się nie tylko w debacie przeprowadzonej podczas sesji Rady Miasta Krakowa, ale też w oficjalnych dokumentach przygotowanych na tę okazję!

Spodziewam się linczu za zbyt ochocze okazywanie językowego puryzmu ale zaznaczam, że w przypadku gdy mówimy o instytucji prawnej, precyzyjność definicji jest niezwykle istotna. A fakt powszechności błędu nie umniejsza jego

 

CZYM JEST KONCESJA?

Mogę zrozumieć potoczne nazywanie dokumentu uprawniającego do sprzedaży alkoholu koncesją. Akt koncesji z definicji (ogólnej dla tej instytucji nie zaś legalnej w prawie polskim) upoważnia podmiot gospodarczy do prowadzenia ściśle określonej działalności w zakresie objętej najczęściej monopolem państwowym lub szczególnie wrażliwej ze względu na bezpieczeństwo państwa lub jego obywateli.

 

JAKA DZIAŁALNOŚĆ JEST KONCESJONOWANA W POLSCE?

Działalność koncesjonowana określona jest w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807). Art. 46 tejże ustawy, wymaga wcześniejszego uzyskania koncesji od działalność gospodarczej w zakresie:

Ciekawostka do kupienia na zupełnie niezwiązanej z autorem stronie www.pasaz.v10.pl 🙂
 1. poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjn
 3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
 4. przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;
 5. ochrony osób i mienia;
 6. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;
 7. przewozów lotniczych;
 8. prowadzenia kasyna gry.

Jak widać, alkoholu w przedmiotowym zestawieniu nie ma 🙂

 

JAKI DOKUMENT OTRZYMUJĄ ZATEM SPRZEDAWCY ALKOHOLU?

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają sprzedawać napoje alkoholowe, wbrew powszechnemu przekonaniu nie otrzymują zatem koncesji a zaledwie zezwolenie. Zezwolenia te wydawane są w swoim podstawowym podziale na zezwolenia hurtowe i zezwolenia detaliczne. Te ostatnie dzielą się zaś:

Ze względu na zawartość alkoholu:

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
 • powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa )
 • powyżej 18 % zawartości alkoholu

Ze względu na charakter sprzedaży:

 • do spożycia w miejscu sprzedaży
 • do spożycia poza miejscem sprzedaży
 • jednorazowe na okres 2 dni
 • organizacja przyjęć

 

KONCESJA A ZEZWOLENIE

Pewne rodzaje aktywności gospodarczej (takiej jak nasz handel alkoholem) mogą być reglamentowane poza systemem koncesji. Ich prowadzenie może być jednak uzależnione od zezwolenia. Zasadnicze różnice pomiędzy koncesją a zezwoleniem są dość wyraźne. Najważniejsze z nich to:

 • zezwolenie nie oznacza rezygnacji państwa z monopolu w danym zakresie
 • zezwolenia są wydawane przedsiębiorcy, po spełnieniu określonych warunków (nie ma więc w nich elementu uznaniowości)
 • zezwolenia jako decyzje administracyjne podlegają ochronie przed zmianą i modyfikacjami według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego)
 • zezwolenia mają charakter decyzji związanej, wpływa organu państwa na treść czy zakres zezwolenia jest zatem bardzo ograniczony samą ustawą;
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie