fbpx

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZAPASÓW WINA

Dzisiaj szybki wpis alarmowy dla wszystkich zajmujących się hurtową sprzedażą wina.

Od kilku dni docierają zewsząd niepokojące informacje, że do przedsiębiorców posiadających hurtowe zezwolenie na sprzedaż wina zgłasza się policja, wzywająca na przesłuchanie w przedmiocie popełnienia wykroczenia. Wykroczenie owo polega na niedopełnieniu obowiązku złożenia deklaracji zapasów wina na dzień 31 sierpnia. Zwyczaju ścigania (miast wzywania do dopełnienia obowiązku) nie praktykowano od początku obowiązywania przepisu (2011 r.) Obecna praktyka uległa jednak gwałtownej zmianie w ostatnich tygodniach – Agencja Rynku Rolnego masowo zgłasza na policji fakt popełnienia przedmiotowego wykroczenia (czyżby budżet potrzebował gwałtownie zasilić się pieniędzmi z naszych grzywien?). Nie chciałbym kontynuować spiskowego wątku ale część hurtowników zapewnia, ze kłopotliwa deklaracja była wysyłana przez Agencję każdego roku z wyjątkiem roku bieżącego, gdzie tego typu przypomnienia nie dotarły do głównych zainteresowanych.


OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Obowiązek złożenia deklaracji zapasów wina na dzień 31 lipca każdego roku oparta jest o przepisy prawa unijnego w zakresie regulującym rynek wina a w krajowym porządku prawnym wynika bezpośrednio z wymogu określonego przepisem art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (tzw. ustawy winiarskiej):

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, składa Prezesowi Agencji deklarację zapasów, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

Szczegóły zgłoszenia oraz jego wzór (załącznik Nr 6) określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych (zwracam uwagę, że przywoływane na stronach agencji – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu – zostało uchylone :P).


Deklarację zapasów składają:

  1. producenci wpisani do ewidencji,
  2. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich,
  3. osoby dostarczające winogrona do przedsiębiorców,
  4. przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na handel hurtowy.

Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym a jej niedopełnienie stanowi wykroczenie i może być (a jak pokazuje przywołana sytuacja jest) ścigane.

Jeśli komuś przepis ten nie był do tej pory znany to powinien możliwie prędko nadrobić tę niewiedzę. Wszak ignorantia iuris nocet – nie będzie więc możliwe powoływanie się na nieznajomość prawa.

Przepis karny wynika z samej ustawy winiarskiej i traktuje następująco (art. 86 ust. 1 pkt 9):

Kto będąc do tego obowiązanym, nie składa w terminie deklaracji, o których mowa w art. 35 ust. 1–4, lub składa te deklaracje niezgodnie ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny.


JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację zapasów należy złożyć osobiście lub wysłać do Centrali ARR, na adres ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa (uwaga na stronę ARR – jest mocno nieaktualna) do 31 sierpnia (każdego roku). Deklaracja zapasów dotyczy wyłącznie win wyrobionych z winogron oraz moszczy winogronowych. Deklaracja nie obejmuje win owocowych, wermutów, nalewek, napojów winopochodnych itp.

Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi w danym momencie handlu winem, ale nadal posiada aktualne zezwolenie na handel hurtowy także jest zobowiązany do złożenia takiej deklaracji (zerowej) lub przekazania Agencji krótkiej informacji, że faktycznie nie prowadzi takiej działalności.

Dla tych, którzy o obowiązku zapomnieli o deklaracji polecam niezwłocznie dopełnić tego obowiązku. Wzór deklaracji znajdziecie tutaj


Zapraszam też do lektury artykułu Grzegorza Owcy w portalu Vinisfera, który pozostaje w kontakcie z częścią hurtowników „testujących” nowe podejście agencji do sposobu wyciągania konsekwencji prawnych. O rozwoju sytuacji oraz potencjalnych sposobach wyjścia z tej kłopotliwej sytuacji będziemy informowali na bieżąco.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie