fbpx

REJESTRACJA WINNICY #2 – REGON

Kolejnym krokiem na naszych winiarskich ścieżkach (szczęśliwie jednorazowo) jest zgłoszenie się do stosownych urzędów celem nadania nam niezliczonej ilości numerów identyfikacyjnych (tak na poważnie jest ich zaledwie kilka ale to i tak więcej niż potrzeba :P) Zanim w kolejnych odcinkach serii dojdziemy do kluczowego z perspektywy naszych zainteresować urzędu celno-skarbowego (przed tegoroczną reformą – urzędu celnego), musimy odwiedzić jeszcze dwa miejsca by ostatecznie ująć w ewidencjach nasze winiarskie gospodarstwo.


STATYSTYCZNY NIEOBOWIĄZEK REJESTRACJI W REGON

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej zwany REGON’em obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się (na potrzeby ustawy o statystyce publicznej) również osobę fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne (art. 42. ust. 1). Co do zasady, osoba fizyczna, która nabyła lub posiada grunty rolne i utworzyła lub prowadzi gospodarstwo rolne jest zobowiązana do złożenia we właściwym miejscowo urzędzie statystycznym, wniosku o wpis do rejestru w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis. W naszym przypadku okolicznością taką jest rejestracja w KOWR (spokojnie, za spóźnienie nie przewidziano żadnych sankcji).

W praktyce zarówno wpis do rzeczonego rejestru jak i sam numer REGON choć teoretycznie obowiązkowe nie wydają się konieczne. Nie grożą nam bowiem żadne konsekwencje z powodu braku takiej rejestracji. Muszę jednak zauważyć, iż jest to chyba najmniej kłopotliwa i najszybsza procedura spośród wszystkich, które nas czekają na drodze do własnego wina. Dla wprawy (numer REGON może się ostatecznie okazać całkiem przydatny) warto zafundować sobie małą rozgrzewkę w lokalnym Urzędzie Statystycznym 😛

Przechodząc zatem do konkretów. Indywidualne gospodarstwo rolne osoby fizycznej, jest wpisywane do rejestru REGON na podstawie wniosku o wpis indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Wniosek taki może zostać złożony na (nowym) formularzu RG-OF.

Wniosek powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego:

  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ma siedzibę,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niepodlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tak, to my) ma miejsce zamieszkania.

i może zostać złożony:

  • bezpośrednio w Urzędzie Statystycznym lub jego oddziale,
  • drogą pocztową,
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP

Dla osób, które nie chcą ułatwić sobie życia poprzez złożenie wniosku elektronicznego – zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym i nadanie numeru REGON to dosłownie kwestia chwili. W zasadzie odbywa się to ” na poczekaniu”.

Jeśli Wasze gospodarstwo rolne funkcjonowało przed rokiem 1999, warto sprawdzić, czy przypadkiem nie posiadacie już stosownego numeru (wcześniej nadawane były na wniosek gminy). Sprawdzić możemy to najsprawniej tutaj.

FORMULARZ WNIOSKU (pdf)

FORMULARZ WNIOSKU (doc)

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA PODSUMOWANIE PROCEDURY

  1. Po uzyskaniu wpisu w Ewidencji Producentów możemy uzyskać numer REGON.
  2. Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną (ePUAP) lub bezpośrednio we właściwym ze względu na miejsce naszego zamieszkania Urzędzie Statystycznym, na formularzu RG-OF.

Wpis jest bezpłatny!


Podstawa prawna:


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie