fbpx

Sierpniowe deklaracje na rynku wina

Ustawodawca bywa niekiedy wyraźnie złośliwym. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że terminy złożenia wielu deklaracji dotyczących rynku wina, wyznaczył na spędzany zwykle poza biurem koniec wakacji 🙂 Dzisiejsze przypomnienie ważne jest zarówno dla producentów jak też importerów i dystrybutorów wina. Naruszenie terminu 31 sierpnia może mieć bowiem poważne konsekwencje.


Producenci albo przedsiębiorcy niebędący producentami, wpisani do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR (większość polskich winiarzy)


Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o organizacji rynku wina


Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Termin składania deklaracji upływa 31 sierpnia!


Więcej szczegółów na strona KOWR

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich

Styczniowe deklaracje na rynku wina

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie