Winiarnia a podatek od nieruchomości

Dziś zaczyn wpisu odsłaniający kolejny problem. Czy małemu winiarzowi, prowadzącemu jedynie działalność rolniczą, przysługuje zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości tak jak innym rolnikom?

O problemach związanych z tym czy winiarz jest rolnikiem czy może przedsiębiorcą rozpisałem się wyczerpująco jakiś czas temu:

Czy winiarz jest przedsiębiorcą?

Warto się jednak zastanowić także nad tym, czy winiarz będący wyłącznie rolnikiem (w ogólnej konstatacji wspomnianego wpisu, uznano taką „czystą formę” winiarza za występującą w przyrodzie), może korzystać z pewnych ulg podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości przyznanych innym rolnikom.

Porządkującym interesującą nas tematykę dokumentem jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U 1991 Nr 9 poz. 31)

Stwierdza ona w sposób bezpośredni, że budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych są zwolnione z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Konieczne jest jednak spełnienie także drugiej przesłanki – budynki takie mogą służyć wyłącznie działalności rolniczej (art. 7 ust.1 pkt 4 lit. b). Budynek przetwórni nie będzie podlegał opodatkowaniu omawianym podatkiem jedynie wówczas gdy spełnione zostaną jednocześnie oba, wymienione powyżej warunki.

Samą działalność rolniczą tym razem ustawodawca dookreślił w słowniku definicji legalnych w samej ustawie. Tego typu działalność oznacza produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb (art. 1a ust. 1 pkt 6).

Działalność prowadzona przez winiarza (a definiowana jako rolnicza na potrzeby innych regulacji) zdaje się nie stanowić działalności rolniczej w rozumieniu zapisów przedmiotowej ustawy o podatkach lokalnych. Czy winiarnia, nie ma zatem prawa korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet jeśli jest budynkiem gospodarczym, będącym własnością winiarza-rolnika i jest położona na gruntach przynależnych do gospodarstwa rolnego?

Ciekaw jestem praktyki lokalnych urzędów i doświadczeń naszych winiarzy (do których zbadania niewątpliwie przystąpię). Przynajmniej u tej części producentów, którzy swoje winiarnie zainstalowali w wykorzystywanych wcześniej w gospodarstwie rolnym budynkach (jak ustaliliśmy zwolnionych z podatku od nieruchomości), problem mógł z braku orientacji wśród urzędników faktycznie nie wystąpić. Znacznie gorsza jest jednak sytuacja winiarzy, którzy swoje przetwórnie dopiero budują lub formalnie zmieniają sposób użytkowania lokalu służącego dotąd zupełnie innym celom.

 

 

paragrafwkieliszku

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *