fbpx

Winiarnia a podatek od nieruchomości

Dziś zaczyn wpisu odsłaniający kolejny problem. Czy małemu winiarzowi, prowadzącemu jedynie działalność rolniczą, przysługuje zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości tak jak innym rolnikom?

O problemach związanych z tym czy winiarz jest rolnikiem czy może przedsiębiorcą rozpisałem się wyczerpująco jakiś czas temu:

Czy winiarz jest przedsiębiorcą?

Warto się jednak zastanowić także nad tym, czy winiarz będący wyłącznie rolnikiem (w ogólnej konstatacji wspomnianego wpisu, uznano taką „czystą formę” winiarza za występującą w przyrodzie), może korzystać z pewnych ulg podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości przyznanych innym rolnikom.

Porządkującym interesującą nas tematykę dokumentem jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U 1991 Nr 9 poz. 31)

Stwierdza ona w sposób bezpośredni, że budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych są zwolnione z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Konieczne jest jednak spełnienie także drugiej przesłanki – budynki takie mogą służyć wyłącznie działalności rolniczej (art. 7 ust.1 pkt 4 lit. b). Budynek przetwórni nie będzie podlegał opodatkowaniu omawianym podatkiem jedynie wówczas gdy spełnione zostaną jednocześnie oba, wymienione powyżej warunki.

Samą działalność rolniczą tym razem ustawodawca dookreślił w słowniku definicji legalnych w samej ustawie. Tego typu działalność oznacza produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb (art. 1a ust. 1 pkt 6).

Działalność prowadzona przez winiarza (a definiowana jako rolnicza na potrzeby innych regulacji) zdaje się nie stanowić działalności rolniczej w rozumieniu zapisów przedmiotowej ustawy o podatkach lokalnych. Czy winiarnia, nie ma zatem prawa korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet jeśli jest budynkiem gospodarczym, będącym własnością winiarza-rolnika i jest położona na gruntach przynależnych do gospodarstwa rolnego?

Ciekaw jestem praktyki lokalnych urzędów i doświadczeń naszych winiarzy (do których zbadania niewątpliwie przystąpię). Przynajmniej u tej części producentów, którzy swoje winiarnie zainstalowali w wykorzystywanych wcześniej w gospodarstwie rolnym budynkach (jak ustaliliśmy zwolnionych z podatku od nieruchomości), problem mógł z braku orientacji wśród urzędników faktycznie nie wystąpić. Znacznie gorsza jest jednak sytuacja winiarzy, którzy swoje przetwórnie dopiero budują lub formalnie zmieniają sposób użytkowania lokalu służącego dotąd zupełnie innym celom.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie