Przedpłata akcyzy dla producentów wina?

W praktyce prawa regulującego jedną z najmłodszych dziedzin alkoholowej twórczości jaką jest produkcja wina z polskich winnic, trafiamy od czasu do czasu na swoiste rozstrzygnięcia urzędowe. Faktem jest, że wraz z dojrzewaniem rynku polskiego wina i profesjonalizmu jego producentów, dojrzewają także instytucje państwowe, powołane do tego by tego rynku strzec. Młoda dziedzina prawa zawsze powoduje problemy z interpretacjami przepisów o nieutartej jeszcze praktyce. Na problemy te a przez nie także na nieuchronne błędy narażeni są zarówno producenci jak i sami urzędnicy, poruszając się we wspólnym dyskomforcie po grząskim gruncie legislacyjnych nowości. Elektryzująco podziałał na mnie jednak ostatnim czasem, pomysł rozliczania „małych winiarzy” w formie przedpłaty akcyzy. Zapraszam do lektury.


WYJĄTKI OD OBOWIĄZKU PRODUKCJI ALKOHOLU W SKŁADZIE PODATKOWYM

Co do zasady, produkcja wyrobów akcyzowych (w tym wina) powinno odbywać się w składzie
podatkowym. Zasadę tę wprowadza przepis z art. 47 ust 1. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11) – produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym…

Musimy jednak pamiętać, że ta sama ustawa wyłącza z obowiązku produkcji w składzie podatkowym pewne kategorie wyrobów akcyzowych (art. 47 ust. 1 pkt 2), wymieniając między innymi – produkcję mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859).

Ustawodawca wyłączył zatem w sposób oczywisty z obowiązku produkcji w składzie podatkowym produkcję wina uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych do 1000 hl rocznie – czyli wina produkowanego przez winiarzy, z winogron pochodzących z ich własnej winnicy.


PRZEDPŁATA AKCYZY

Innym przypadkiem, wymienionym w katalogu zwolnień, dotyczy- wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy – czyli stosowana przez większość małych producentów alkoholi rzemieślniczych (piwa, cydrów, miodów pitnych, itp), a stanowiąca przedmiot omawianego dziś nieporozumienia, przedpłata akcyzy.

Przedpłata akcyzy, jest zatem zaledwie jednym z kilku wyjątków pozwalających na produkcję wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym. Zasadniczym celem rozliczania podatku akcyzowego w formie przedpłaty jest zwolnienie podmiotu produkującego wyroby akcyzowe z obowiązku produkcji w składzie podatkowym, o ile wyrobom tym nie przysługuje zwolnienie z innego tytułu (np. wspomniane wyżej specjalne zwolnienie dla producentów wina z upraw własnych). Stosowanie procedury przedpłaty akcyzy w stosunku do podmiotu, który zwolnienie z obowiązku produkcji w składzie podatkowym uzyskał już z innego tytułu, w tym w stosunku do producenta wina, jest zatem nieuzasadnione.

Potwierdza to także art. 22 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, ustalający obowiązki podatnika rozliczającego się na zasadzie przedpłaty akcyzy, stwierdzając już na wstępie, iż przepis obowiązuje z zastrzeżeniem omawianych wyżej przepisów z art. 47 ust. 1 pkt 1–4 i 6.

Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, iż obowiązek rozliczania się w oparciu o procedurę przedpłaty akcyzy, dotyczy wyłącznie tych podmiotów które produkują wyroby akcyzowe poza składem podatkowym a które nie mają do tego innego, mającego pierwszeństwo w rozumieniu, będącego przepisem
szczególnym, zastrzeżenia z art. 22, tytułu prawnego.

Gdybyście natrafili na odmienną interpretację organów skarbowych, dajcie koniecznie znać! 

paragrafwkieliszku

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *