fbpx

Coroczne zapotrzebowanie na banderole

Produkujesz albo sprowadzasz napoje alkoholowe? Choć co kilka miesięcy podniecają nas kolejne plotki o zawieszeniu obowiązku naklejania banderol na różne wyroby, ten przykry obowiązek wciąż na nas ciąży. Paragraf przypomina zatem, w celu otrzymania znaków akcyzy w przyszłym roku, należy zgłosić wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy do Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok, na który składane jest wstępne zapotrzebowanie.


Aby móc nakleić banderole na produkowane lub sprowadzane napoje, musimy je zakupić – aby móc jezakupić w oczekiwanej ilości, zapotrzebowanie na tę ilość należy wcześniej zgłosić w Ministerstwie Finansów. W innym przypadku może się bowiem okazać, że ministerstwo nie dysponuje stosownymi zapasami i nie będzie mogło ich dostarczyć. Wniosek w tym przedmiocie składamy do 30 października, prognozując zapotrzebowanie na kolejny rok, w którym to chcemy zakupić same banderole.

Jeśli w trakcie roku okaże się, że potrzebujemy mniej lub więcej banderol, musimy złożyć w Ministerstwie Finansów zmianę zapotrzebowania lub wniosek o cofnięcie zapotrzebowania. Do zmiany lub cofnięcia stosujemy ten sam rodzaj formularza.

Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, do końca danego roku kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy.


Wzór deklaracji określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2018 poz. 428).

Wzór wstępnego zapotrzebowania jest zależny od rodzaju wyrobów akcyzowych. W przepisach prawa przewidziano odrębne wzory dla:

  • wyrobów spirytusowych,
  • wyrobów winiarskich,

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ZNAKI AKCYZY – (doc)

Wniosek składamy do ministerstwa:

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12,

00-916 Warszawa


Termin składania deklaracji upływa 30 października!


Podstawa prawna:


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie