fbpx

Zezwolenie na dostarczanie alkoholu na imprezy zamknięte

Uświadomiłem sobie właśnie, że nigdy nie poświęciłem pisemnej uwagi temu specyficznemu rodzajowi zezwolenia detalicznego, jakie funkcjonuje w ustawie o wychowaniu w trzeźwości jak i praktyce gospodarczej. Dziś nadrobimy te zaległości 🙂


JAK TO SIĘ WŁAŚCIWIE NAZYWA?

Dobre pytanie 🙂 Przeglądając strony BIP różnych gmin oraz przykłady zezwoleń wydawanych w całym kraju, znajdziemy szereg mniej lub bardziej fantazyjnych określeń. Kilka przykładów podaję poniżej.

Jak widać pojawiają się tu takie pomysły jak zezwolenie kateringowe, zezwolenie cateringowe, zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas organizowania imprez zamkniętych czy zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas przyjęć

Żadne z nich nie jest jednak prawidłowe, wszystkie zaś są dość mylące. Nieświadomy odbiorca może bowiem pomyśleć, że zezwolenie takie zakłada w istocie podawanie alkoholu w trakcie przyjęć czy innych imprez – czyli obsługę jakiegoś baru podczas odbywającego się wydarzenia. Przedmiotowe dziś zezwolenie w żadnym jednak wypadku nie odpowiada powyższej sytuacji.

Przy tej okazji mam prośbę do autorów wpisów w gminnych BIPach. Ogarnijcie się proszę bo piszecie tam straszne głupoty! Bezmyślne kopiowanie przypadkowych przepisów z ustawy albo innych stron naprawdę urąga urzędniczej rzetelności. Wracając jednak do sprawy…

Najbardziej prawidłowe określenie jest nieco zawiłe ale podparte powagą samej ustawy:

Art. 18(1) ust. 4 uowwt

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

Omawiane dziś zezwolenie jest zatem:

 • zezwoleniem detalicznym
 • wydawanym przedsiębiorcom
 • których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte
 • w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta
 • w oparciu o zawartą z nim umowę

Podstawowe elementy ustawowego wzorca sprzedaży w tym modelu to przedsiębiorca, który zaopatruje przyjęcia w żywność, klient organizujący imprezę zamkniętą oraz zawarta pomiędzy nimi umowa.


KOŃ, JAKI JEST, KAŻDY WIDZI

Zanim przejdziemy dalej to warto rozprawić się z definicyjnymi wątpliwościami. Te bowiem mogą przysporzyć nieco problemów.

Impreza zamknięta – nie ma swojej definicji legalnej w prawie polskim. Należy przyjąć, że imprezą taką będzie każda, która nie jest dostępna dla ogółu. Ma zatem swoje miejsce, czas oraz konkretną grupę zaproszonych gości. Dwuosobowa impreza przed telewizorem też niewątpliwie taką być może. O nieco smutniejszych imprezach jednoosobowych przed lustrem dyskutować nie wypada 🙂

Żywność – nie ma co owijać w bawełnę – tak – napoje alkoholowe są żywnością. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – żywnością jest… każda substancja lub produkt w rozumieniu art. 2 rozporządzenia nr 178/2002. Tam zaś czytamy, że żywność oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać. Nie mamy chyba wątpliwości? Czy zatem działalność przedsiębiorcy polegająca na dostarczaniu żywności może zakładać dostarczanie samego tylko alkoholu? Tak, może. Jak każdego innego rodzaju żywności. Choć oczywiście przyjemniej jest też coś zjeść podczas dłuższej imprezy 😉

Dostarczanie – w przeciwieństwie do typowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną, gdzie wydanie produktów odbywa się w punkcie sprzedaży, czy też w szczególności zezwolenia jednorazowego gdzie sprzedaży dokonujemy w trakcie imprezy – ten rodzaj zezwolenia zakłada sprzedaż opartą o dostarczanie alkoholu organizatorowi samej imprezy. Po przekazaniu takim robi z nim co tylko zechce. Nie należy zatem mylić naszego dostarczania alkoholu na imprezę ze sprzedaż w trakcie imprezy. To ostatnie, jak już ustaliliśmy, wymaga uzyskania tzw. zezwolenia jednorazowego wydawanego przez gminę w której będzie impreza. O tym krótko jeszcze w dziale z ciekawostkami, nieco poniżej.

Bardziej dociekliwym czytelnikom potwierdzę to o czym teraz myślą… Tak, wzorzec sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o to zezwolenie zakłada jego dostawę. Zróbcie z tą wiedzą co chcecie 😉


OGÓLNE ZASADY I WAŻNE CIEKAWOSTKI

Zezwolenie o którym dziś mowa wydawane jest na okres do dwóch lat. Podobnie jak w przypadku innych zezwoleń, jest ono wydawane odrębnie w poszczególnych kategoriach:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) powyżej 18% zawartości alkoholu

Spotkałem się wielokrotnie z informacją, którą otrzymał klient (ba, sam taką otrzymałem jako szczęśliwy posiadacz takiego zezwolenia), że pozwala ono na dostawę alkoholu wyłącznie na terenie gminy… Kompletna bzdura! Zakres terytorialny zezwolenia nie jest w żaden sposób ograniczony. Alkohol można dostarczać na imprezy w całym kraju.

Co szczególnie doniosłe, uzyskanie zezwolenia nie jest obwarowane pozytywną opinią gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. Nie ma tu bowiem punktu sprzedaży!

Jak wynika z powyższego, we wniosku nie podajemy adresy punktu sprzedaży ani też nie załączamy związanego z nim dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu ani też zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku.

Niezwykle ważne jest też zwrócenie uwagi, iż brak punktu sprzedaży oznacza także brak konieczności uzyskania decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu!

Należy też nadmienić, iż posiadanie zezwolenia na dostawę alkoholu na imprezy zamknięte, jako stałego zezwolenia detalicznego, upoważnia nas do otrzymania dowolnego rodzaju zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez – takiego na kieliszki czy butelki, podczas różnego rodzaju festynów czy jarmarków.


JAK UZYSKAĆ TAKIE ZEZWOLENIE?

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Sprawę można załatwić zatem we właściwej miejscowo gminie, tradycyjnie za pomocą formularz lub elektronicznie.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę nie podlega opłacie a jedynie opłatom rocznym.

Opłaty roczne dla Przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia):

 • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 2.100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Komentarze
 • Czy dobrze rozumiem, że podczas festiwalu czy targów o takie pozwolenie występuje każdy z wystawców osobno? W tej sytuacji jaki jest obowiązek organizatora?

  • Każdy kto chce prowadzić sprzedaż. Różne imprezy mają różne zwyczaje. Czasem każdy ma sprzedaż na swoim stoisku (wówczas także swoją kasę i zezwolenie). Czasem zaś jest wspólny „sklep targowy” w którym odbywa się sprzedaż.

 • A co z zamkniętymi degustacjami? Mam na myśli sytuację, gdy dana osoba prowadzi komentowaną degustację np. wina dla swoich gości (biletowaną, płatną degustację) – czy taka osoba również musi posiadać takie zezwolenie?

 • Otwieramy lokal z 7-ma prywatnymi pokojami do karaoke i barem. Nasz klient rezerwuje taki pokój online na 1h lub więcej w ramach prywatnej imprezy. Alkohol dostarczamy z baru do wynajętego pokoju. Czy możemy w tym przypadku skorzystać z koncesji cateringowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie