fbpx

Klient w centrum uwagi

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego z Zielonej Górze, gościła 12 września bieżącego (2014) roku, uczestników konferencji Klient w centrum uwagi – Służba Celna wobec winiarstwa w Polsce. Konferencja zorganizowana została przez Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie oraz Marszałka Województwa Lubuskiego. Jej głównym celem było przedstawienie środowiskom winiarskim wprowadzonych ostatnio i planowany na najbliższą przyszłość, rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie producentów wina w naszym kraju. Dyskutowane także nad postulatami środowiska polskich winiarzy, dotyczącymi kierunków działań ministerstwa finansów w najbardziej interesującym nas zakresie. Lokalni włodarze zwrócili uwagę na wino jako istotny element identyfikacji i promocji całego regionu. Samorząd wyraźnie skupia swoją uwagę na promocji samego winiarstwa jak i enoturystyki. Znaczącym wydarzeniem jest planowane przedsięwzięcie budowy winnicy i winiarni, która stałaby się wizytówką regionu i przypominała o jego odradzających się obecnie, winiarskich korzeniach. Kluczowe ze względu na interesującą nas, formalno-prawną tematykę były zagadnienia dotyczące przede wszystkim kwestii akcyzowych. Doniosłym jest jednak, że udziału w konferencji zaproszono także przedstawicieli innych urzędów, takich jak Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Urząd Miar. Sam fakt, zwołania takiej konferencji, jej merytoryczny i polityczny patronat oraz powaga zaproszonych gości, poświadczają powagę z jaką zaczyna się podchodzić do kwestii produkcji wina w Polsce, co napawa optymizmem. Poniżej program przedmiotowej konferencji zaś poruszane w niej wątki, postaram się prezentować jako osobne wpisy w najbliższym czasie. służba celna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie