fbpx

Paragraf przypomina! Sierpniowe deklaracje zapasów wina.

Paragraf przypomina, że 31 sierpnia upływa termin na zgłaszanie przez winiarzyvcorocznych deklaracji do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


PRODUCENCI WINA, którzy zgłosili zamiar wyrobu wina w danym roku winiarskim, przekazują do KOWR do 31 sierpnia danego roku winiarskiego:

Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego


Deklaracja zawiera:

  1. numer producenta wina w rejestrze, jeżeli taki numer został mu nadany
  2. wskazanie produktów używanych do wyrobu wina;
  3. ilość produktów sektora wina uzyskanych od początku roku winiarskiego i posiadanych w dniu złożenia deklaracji, z podziałem według pochodzenia produktów użytych do wyrobu wina, koloru, kategorii produktów użytych do wyrobu wina oraz następujących rodzajów:
  • wino z ChNP lub wino z ChOG,
  • wino odmianowe,
  • wino bez ChNP oraz wino bez ChOG, które nie jest winem odmianowym,
  • inne produkty sektora wina.

Ilość wina, którą podaje się w deklaracji jest całkowitą ilością wina uzyskaną po zakończeniu zasadniczej fermentacji alkoholowej, obejmującą także drożdżowy osad winiarski.


Deklaracje mogą zostać złożone:

  • osobiście w kancelarii Centrali KOWR
  • poprzez ePUAP
  • wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego

adres KOWR:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie