fbpx

Przedpłata akcyzy dla producentów wina?

W praktyce prawa regulującego jedną z najmłodszych dziedzin alkoholowej twórczości jaką jest produkcja wina z polskich winnic, trafiamy od czasu do czasu na swoiste rozstrzygnięcia urzędowe. Faktem jest, że wraz z dojrzewaniem rynku polskiego wina i profesjonalizmu jego producentów, dojrzewają także instytucje państwowe, powołane do tego by tego rynku strzec. Młoda dziedzina prawa zawsze powoduje problemy z interpretacjami przepisów o nieutartej jeszcze praktyce. Na problemy te a przez nie także na nieuchronne błędy narażeni są zarówno producenci jak i sami urzędnicy, poruszając się we wspólnym dyskomforcie po grząskim gruncie legislacyjnych nowości. Elektryzująco podziałał na mnie jednak ostatnim czasem, pomysł rozliczania „małych winiarzy” w formie przedpłaty akcyzy. Zapraszam do lektury.


WYJĄTKI OD OBOWIĄZKU PRODUKCJI ALKOHOLU W SKŁADZIE PODATKOWYM

Co do zasady, produkcja wyrobów akcyzowych (w tym wina) powinno odbywać się w składzie
podatkowym. Zasadę tę wprowadza przepis z art. 47 ust 1. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11) – produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym…

Musimy jednak pamiętać, że ta sama ustawa wyłącza z obowiązku produkcji w składzie podatkowym pewne kategorie wyrobów akcyzowych (art. 47 ust. 1 pkt 2), wymieniając między innymi – produkcję mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859).

Ustawodawca wyłączył zatem w sposób oczywisty z obowiązku produkcji w składzie podatkowym produkcję wina uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych do 1000 hl rocznie – czyli wina produkowanego przez winiarzy, z winogron pochodzących z ich własnej winnicy.


PRZEDPŁATA AKCYZY

Innym przypadkiem, wymienionym w katalogu zwolnień, dotyczy- wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy – czyli stosowana przez większość małych producentów alkoholi rzemieślniczych (piwa, cydrów, miodów pitnych, itp), a stanowiąca przedmiot omawianego dziś nieporozumienia, przedpłata akcyzy.

Przedpłata akcyzy, jest zatem zaledwie jednym z kilku wyjątków pozwalających na produkcję wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym. Zasadniczym celem rozliczania podatku akcyzowego w formie przedpłaty jest zwolnienie podmiotu produkującego wyroby akcyzowe z obowiązku produkcji w składzie podatkowym, o ile wyrobom tym nie przysługuje zwolnienie z innego tytułu (np. wspomniane wyżej specjalne zwolnienie dla producentów wina z upraw własnych). Stosowanie procedury przedpłaty akcyzy w stosunku do podmiotu, który zwolnienie z obowiązku produkcji w składzie podatkowym uzyskał już z innego tytułu, w tym w stosunku do producenta wina, jest zatem nieuzasadnione.

Potwierdza to także art. 22 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, ustalający obowiązki podatnika rozliczającego się na zasadzie przedpłaty akcyzy, stwierdzając już na wstępie, iż przepis obowiązuje z zastrzeżeniem omawianych wyżej przepisów z art. 47 ust. 1 pkt 1–4 i 6.

Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, iż obowiązek rozliczania się w oparciu o procedurę przedpłaty akcyzy, dotyczy wyłącznie tych podmiotów które produkują wyroby akcyzowe poza składem podatkowym a które nie mają do tego innego, mającego pierwszeństwo w rozumieniu, będącego przepisem
szczególnym, zastrzeżenia z art. 22, tytułu prawnego.

Gdybyście natrafili na odmienną interpretację organów skarbowych, dajcie koniecznie znać! 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie