fbpx

Rzemieślnicy bez decyzji środowiskowej!

Produkcja napojów alkoholowych związana jest niestety z koniecznością przejścia przez wiele, niezbyt nieprzyjemnych procedur urzędowych. Reżim produkcji wyrobów będących jednocześnie produktami spożywczymi, akcyzowymi i alkoholowymi narzuca bowiem szereg wymagań w trosce o bezpieczeństwo nas, konsumentów oraz bezpieczeństwo budżetu państwa. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, że wymagania którym sprostać musi przyszły producent nie zaczynają się od kluczowych odbiorów sanitarnych czy kontroli urzędu celnego. Na początku potrzebny nam jest budynek przetwórni. Jego budowa lub remont wiązały się w przypadku produkcji napojów alkoholowych z koniecznością uzyskania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wiązały, gdyż od 11 października zaszły w tej materii duże zmiany.


CZYM JEST DECYZJA ŚRODOWISKOWA?

Działania związane z realizacją przetwórni produkującej napoje alkoholowe, wiążą się z koniecznością przygotowania jej pomieszczeń a zatem budową lub adaptacją posiadanego czy też najmowanego budynku. Zgodnie z przepisami wszystkie obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej powinny spełniać wymagania wynikające z rozlicznych przepisów dotyczących między innymi kwestii ochrony środowiska. Niektóre decyzje administracyjne o które staramy się w trakcie dostosowania budynków przetwórni, wymagają w pewnych, określonych prawem sytuacjach,  dostarczenia jako załącznik,a przedmiotowej dziś –  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa środowiskowe uwarunkowania realizacji naszego przedsięwzięcia.

Dedycja ta nie ma zatem charakteru samoistnego. Jest jednak załącznikiem wymaganym w pewnych procedurach administracyjnych. O decyzję taką musimy się postarać między innymi przez uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
 • decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W pewnych przypadkach, wymienionych przez przepisy, przedsiębiorca który stara się o wydanie którejś z powyższych decyzji, przed ich otrzymaniem będzie musiał uzyskać także, przywołaną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Najczęstszą sytuacją powodującą taką konieczność jest uzyskiwanie pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania – np. magazynu na gorzelnię (przez zmianę sposobu użytkowania rozumie się podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń).


KTO MUSI UZYSKAĆ DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ?

Oczywiście, nie wszystkie obszary działalności wymagają uzyskiwania takiej decyzji i nie dla wszystkich obszarów działalności proces ten wygląda tak samo. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, przedsięwzięcia inwestycyjne, dzielą się na mogące:

• zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
• potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jeszcze kilka dni temu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do tej drugiej kategorii należały między innymi:

 • browary lub słodownie, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok
 • gorzelnie, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe

O tę decyzję musiały się zatem postarać, budujące lub remontujące swoje lokale, duże browary i gorzelnie, ale też wszystkie cydrownie, miodosytnie i winiarnie – bez ulgi ze względu na wielkość produkcji. 

Sytuacja tak wydłużała znacząco procedury administracyjne związane z uruchomieniem produkcji. Jej zasadność była zaś równie niezrozumiała dla producentów jak i dla urzędników (jedni i drudzy bardzo często nie mieli pojęcia jak poradzić sobie z tym tematem). Szczęśliwie sytuacja ta zmieniła się w zeszłym tygodniu w sposób znaczący i co nieczęste – przez nas oczekiwany 🙂


ZMIANY OD PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

10 września 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), którego postanowienia weszły w życie 11 października 2019 roku. Do inwestycji potencjalnie oddziałujących na środowisko zaliczone zostały:

 • browary o wydajności nie mniejszej niż 50 000 hl na rok 
 • gorzelnie o wydajności nie mniejszej niż 100 hl na rok

Wprowadzono zatem dwie bardzo istotne zmiany. Przede wszystkim wprowadzono limit dla rozwijającego się dziś rynku destylatów rzemieślniczych (100 hl rocznie) oraz usunięto zapis o zakładach wytwarzających napoje alkoholowe – zwalniając tym samym winiarnie, cydrownie, miodosytnie i inne podobne przedsięwzięcia z przykrego obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Dobra zmiana? 😛


Komentarze
 • Cześć. Nasuwa się pytanie czy tzw. DUŚ nie jest potrzebna winiarzom czy cydrownikom, którzy przetwarzają owoce w swoim zakładzie w ilości powyżej 50t rocznie (pozycja pod numerem 93, paragraf 3 dotyczący przedsięwzięć mogących potencjalnie wpływać na środowisko)?

  • Dziękuję za celną uwagę. Nie spotkałem się szczęśliwie z takim podejściem do tematu w praktyce ale faktycznie warto przemyśleć tę sprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie