SIERPNIOWE DEKLARACJE RYNKU WINA

WPIS NIEAKTUALNY!

Zapraszam do aktualizacji:

Deklaracje składane w KOWR do 31 sierpnia!


Paragraf przypomina, że 31 sierpnia upływa termin na zgłaszanie przez winiarzy i importerów wina corocznych deklaracji do KOWR.

Winiarze, produkujący wino z upraw własnych zgłaszają:

  1. Deklaracja o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym
  2. Deklaracja o ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym
  3. Deklaracja o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tj. kiedy produkcja wina lub moszczu winogronowego przekracza 25 hl rocznie
  4. Deklaracja o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 20… r.

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie dotyczy oczywiście winiarzy wpisanych po raz pierwszy do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2020/2021.

Importerzy wina składają zaś:

Sierpniowe deklaracje na rynku wina


paragrafwkieliszku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *