fbpx

Skład i wartość odżywcza na etykiecie wina

Temat budzi wielkie emocje wśród wszystkich producentów wina. Oczekiwał jednak na praktyczne interpretacje i komentarze, które Komisja Europejska opublikowała kilkadziesiąt godzin temu. Wyczekiwane praktyczne podejście regulatora do nowych przepisów pojawiło się dosłownie w ostatniej chwili. Przepisy wchodzą bowiem w życie już za tydzień, 8 grudnia 2023 roku!


Szersze informacje dotyczące obowiązków informacyjnych na etykietach wina znajdziecie w starym już (lecz zaktualizowanym także w dniu dzisiejszym) wpisie – FORMALNA STRONA ETYKIETY.

W niniejszym opracowaniu zajmiemy się najnowszymi zmianami, które można sprowadzić do dwóch nowych obowiązków informacyjnych:

  • obowiązku podawania wartości odżywczej i energetycznej wina
  • obowiązku ujawniania wykazu składników wina

Poniżej zaprezentujemy najważniejsze zasady dotyczące nanoszenia nowych informacji na opakowania wina. Należy przede wszystkim pamiętać, że nowe a wymagane od 8 grudnia informacje o wartości odżywczej i wykazie składników – jako obowiązkowe dane szczegółowe muszą być umieszczane na pojemniku w tym samym polu widzenia, co pozostałe obowiązkowe dane szczegółowe, tak by były jednocześnie czytelne bez konieczności odwracania pojemnika, w formie nieusuwalnych znaków.


WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Pełna i obowiązkowa informacja o wartości odżywczej, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. l) rozporządzenia nr 1169/211, obejmuje:

  • wartość energetyczną oraz
  • ilość tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych nasyconych; węglowodanów, w tym cukrów; białka oraz soli.

Zgodnie z nowymi regulacjami informacja o wartości odżywczej umieszczona na opakowaniu napoju winiarskiego lub na załączonej do niego etykiecie może ograniczać się do podania wartości energetycznej, którą można wyrazić za pomocą symbolu »E« oznaczającego energię. Należy pamiętać, iż musi się ona znajdować w tym samym polu widzenia, co pozostałe obowiązkowe dane szczegółowe.

Pełną informację o wartości odżywczej umieszczamy wówczas w tzw. etykiecie elektronicznej. O tym jednak nieco później.


WYKAZ SKŁADNIKÓW

Wykaz składników (zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1169/2011) musi zawierać wszystkie użyte w procesie produkcji wina opatrzonego etykietą i nadal obecne w produkcie końcowym dodatki oraz substancje pomocnicze w przetwórstwie powodujące alergie lub reakcje nietolerancje. 

Składniki oznacza się ich szczegółową nazwą z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu nr 1169/2011 i w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/33 (np. nazwa „winogrona” w odniesieniu do surowca).

rozporządzenie nr 1169/2011

Składnik oznacza każdą substancję lub produkt, w tym środki aromatyzujące, dodatki do żywności, enzymy spożywcze oraz każdy komponent składnika złożonego, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu danego środka spożywczego i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie; pozostałości nie uważa się za składniki.

Dodatki do żywności uznaje się za składnik zgodnie z ogólną definicją „składnika” a zatem wszystkie dodatki stosowane w produkcji wina stanowią integralną część wykazu składników.

Dodatki do żywności i enzymy stosowane jako substancje pomocnicze w przetwórstwie nie muszą być uwzględniane w wykazie składników. Przewiduje się jednak obowiązkowe wskazanie wszelkich użytych przy wytworzeniu produktu i nadal obecnych w produkcie końcowym składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, nawet w zmienionej formie.

rozporządzenie nr 1169/2011

Dodatek do żywności oznacza każdą substancję, która w normalnych warunkach ani nie jest spożywana sama jako żywność, ani nie jest stosowana jako charakterystyczny składnik żywności, bez względu na swoją ewentualną wartość odżywczą, której celowe dodanie, ze względów technologicznych, do żywności w trakcie jej produkcji, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, przewozu lub przechowywania powoduje, lub można spodziewać się, że powoduje, iż substancja ta lub jej produkty stają się bezpośrednio lub pośrednio składnikiem żywności.

W przepisach szczegółowo określono pełny wykaz dodatków i substancji pomocniczych w przetwórstwie, które można stosować w produkcji wina, pogrupowano je według odpowiednich kategorii funkcjonalnych (regulatory kwasowości, konserwanty i przeciwutleniacze, czynniki stabilizujące itp.) oraz podano terminy do stosowania na potrzeby nazywania kategorii funkcjonalnych i substancji, które mają być wymienione w wykazie składników.

W odniesieniu do formy prezentacji wykazu składników także mają zastosowanie przepisy ogólne, gdyż nie określono przepisów szczegółowych dotyczących wina. Wykaz składników produktów winiarskich powinien zostać zatem wskazany na opakowaniu lub załączonej do niego etykiecie, choć, jak wskazano w nowych przepisach, może być ewentualnie podany za pomocą środków elektronicznych znajdujących się na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie.


ETYKIETA ELEKTRONICZNA

Jak już wiemy, wykaz składników oraz wartość odżywcza mogą być prezentowane za pośrednictwem środków elektronicznych, tzw. etykiety elektronicznej (UWAGA! Wartość energetyczna musi mieć jednak formę tradycyjną).

Etykieta elektroniczna to strona internetowa, która zawiera pełne informacje dotyczące wartości odżywczej oraz wykazu składników produktu. Na etykiecie umieszczamy w tym celu adres internetowy lub kod QR, który prowadzi bezpośrednio do strony informacyjnej zwanej (etykiety elektronicznej).

Na stronie tej powinny być wyświetlane wyłącznie informacje wymagane prawem. Nie jest to przestrzeń dla stosowania treści sprzedażowych, opisów sensorycznych czy materiałów marketingowych. Elektroniczne systemy etykietowania nie mogą nadto śledzić użytkowników ani gromadzić żadnych danych na ich temat. Strony etykiet nie mogą też zawierać informacji reklamowych.

Informacje, które zostaną umieszczone na etykiecie elektronicznej, powinny być udostępniane w oficjalnym języku UE, odpowiednim dla konsumentów.

Możliwość niepodania na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie pełnej informacji o wartości odżywczej nie powinna wpływać na istniejący wymóg podania na etykiecie substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Informacji o alergenach nie możemy zatem przenieść wyłącznie do elektronicznej formy etykiety.


KOGO NIE DOTYCZĄ (JESZCZE) NOWE OBOWIĄZKI?

Nowe obowiązki nie dotyczą win wyprodukowanych i opatrzonych etykietą przed 8 grudnia 2023 r., które mogą być wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapasów.

Co jednak autor tego wyrafinowanego zapisu miał na myśli?

Zgodnie z przepisami UE produkcja wina obejmuje nie tylko fermentację alkoholową, ale potencjalnie również wdrażanie pewnych praktyk enologicznych, które należy stosować w produkcji i konserwowaniu produktów, ale już nie tych do zapewnienia właściwej fermentacji winiarskiej, odpowiedniego konserwowania lub właściwego dojrzewania. W tym kontekście produkt sektora wina uznaje się za „wyprodukowany”, jeżeli uzyskuje cechy charakterystyczne dzięki dozwolonym praktykom enologicznym. Krótko mówiąc jest winem w swojej ostatecznej postaci.

Przykładowo „wino” jako takie oznacza produkt otrzymywany wyłącznie w drodze całkowitej lub częściowej fermentacji alkoholowej świeżych winogron, rozgniatanych lub nie, lub moszczu winogronowego. W przypadku „wina musującego”, otrzymywanego z drugiej fermentacji alkoholowej, można je uznać za „wyprodukowane” dopiero po drugiej fermentacji, po której produkt osiągnął właściwą dla kategorii i docelową dla produktu – zawartość alkoholu i nasycenie dwutlenkiem węgla.


CHCECIE WIĘCEJ? BĘDZIE WAM DANE!

Przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę, która może nieco ukoić Wasze nerwy 😀

Nasz najnowszy produkt nazwaliśmy PAKIETEM ETYKIETUJĄCEGO 🙂

W jego skład wchodzi:

  • Kompleksowe opracowanie dotyczące wszelkich obowiązków informacyjnych na etykiecie wina
  • Dostęp do nagrania praktycznie omawiającego formalną stronę etykiety (Radosław Froń)
  • Techniczne zasady obliczania wartości odżywczej oraz energetycznej
  • Zestawienie najczęstszych błędów popełnianych przez winiarzy (wg, statystyk IJHARS)
  • Checklista dla grafików i projektantów etykiet
  • Audyt etykiety wina

Regularna cena PAKIETU ETYKIETUJĄCEGO to 299 zł netto.

U nas Święty Mikołaj kursuje jednak aż do 8 grudnia 😀

Do tego dnia możecie nabyć PAKIET w promocyjnej cenie 199 zł netto.

NIE CZEKAJ DO OSTATNIEJ CHWILI, KUP TERAZ!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie