fbpx

Styczniowe obowiązki producentów i sprzedawców

Początek nowego roku to czas licznych podsumowań i rozliczeń. Także tych formalnych, związanych z wykonywaną przez nas działalnością gospodarczą. Coroczną już tradycją przedstawiam zestawienie deklaracji i oświadczeń, które złożyć musimy w styczniu.


PLANTATORZY WINOROŚLI 

Plantatorzy winorośli, wpisani do ewidencji winnic prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR przekazują do KOWR:

Deklarację o zbiorach winogron w danym roku winiarskim.

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii Centrali KOWR, poprzez ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

WZÓR DEKLARACJI

Termin upływa 15 stycznia


PRODUCENCI WINA

Producenci wina, którzy zgłosili zamiar wyrobu wina w danym roku winiarskim, przekazują do KOWR:

Deklarację o produkcji wina w danym roku winiarskim

WZÓR DEKLARACJI

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii Centrali KOWR, poprzez ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

Termin upływa 15 stycznia


DROBNI PRODUCENCI PROWADZĄCY SPRZEDAŻ HURTOWĄ BEZ ZEZWOLENIA HURTOWEGO

Tak, wiem. Nagłówek brzmi dziwnie 🙂 Od dwóch lat mamy jednak dość pozytywną sytuację prawną, która dotyczy drobnych producentów wina oraz wybranych producentów fermentowanych napojów winiarskich. Mogą oni prowadzić sprzedaż hurtową (czyli do dalszej odsprzedaży), nie posiadając zezwolenia hurtowego.

Producent taki jest jednak obowiązany do składania corocznego zawiadomienia o ilości zbytych przez siebie napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia detaliczne (nie interesuje nas tu sprzedaż do innych hurtowni ani sprzedaż detaliczna).

Zawiadomienie składa się na piśmie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce produkcji napojów alkoholowych objętych tym zawiadomieniem, podając:

  • imię i nazwisko lub firmę
  • siedzibę i adres oraz adres do doręczeń
    numer NIP albo numer PESEL
  • informację o ilości wyprodukowanych napojów alkoholowych, które zostały zbyte
    w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w litrach.

Termin upływa 31 stycznia


SPRZEDAWCY DETALICZNI

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia corocznego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Sprzedaż zaś ma dotyczyć wyłącznie sprzedaży detalicznej w punkcie sprzedaży. Do wartości tej nie wliczamy zatem napojów sprzedanych hurtowo oraz poza punktem sprzedaży na podstawie innych zezwoleń detalicznych (np. zezwoleń jednorazowych wydawanych na różnego rodzaju imprezy).

WZÓR OŚWIADCZENIA

Termin upływa 31 stycznia


OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI

Przed sprzedawcami, importerami oraz producentami (także drobnymi) postawiono obowiązki związane z podliczeniem stanów magazynowych posiadanych produktów. Zadania w tym zakresie są powszechnie znany wszystkim przedsiębiorcom (lub ich księgowym). Wątpliwości, które dotyczyć mogą producentów wina rozwiała Marta Goluda-Suchodolska we wpisie w siostrzanym blogu https://winiarskaksiegowa.pl 🙂

https://winiarskaksiegowa.pl/spis-z-natury/

Także winiarze muszą dokonywać spisu z natury! Jeśli nie wiecie jak się do tego zabrać to przygotowaliśmy opracowanie, które pomoże Wam rozwiązać ten problem 🙂


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie