Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Każdy posiadacz zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu, musi co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku za który składane jest oświadczenie.


UWAGA! Jeżeli nie złożymy oświadczenia do 31 stycznia, zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni!

Aby zezwolenie nie wygasło, należy w trakcie 30 dni dni (od upływu terminu) złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia oraz opłatą dodatkową wysokości 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Pamiętajcie, że o ponowne wydanie zezwolenia można wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Sprzedaż po wygaśnięciu zezwolenia jest przestępstwem!

Zezwolenie detaliczne – praktyczne problemy


W oświadczeniu podajemy odrębnie wartość brutto napojów alkoholowych o zawartości:

  • do 4,5% alkoholu oraz piwa
  • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
  • powyżej 18% alkoholu

sprzedanych na podstawie zezwolenia detalicznego.


UWAGA! Do wartości sprzedaży nie wliczamy wartości sprzedaży hurtowej (do pośrednika posiadającego zezwolenie detaliczne) – jeśli taką prowadzimy – także, jeśli sprzedaż hurtową prowadzimy bez konieczności posiadania zezwolenia hurtowego.

Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Zezwolenie na sprzedaż wina z własnej winnicy


Wartość sprzedaży stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Warto przypomnieć, że opłata za zezwolenie wynosi:

L.p. Rodzaj

sprzedanych

napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana

w przypadku, gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych

nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana

w przypadku, gdy wartość

sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1. o zawartości

do 4,5% akoholu oraz piwa

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2. o zawartości

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

3. o zawartości

powyżej 18%

alkoholu

przy wartości sprzedaży

do 77 000 zł – opłata wynosi: 2100 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 77 000 zł – opłata wynosi

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim


Opłatę za korzystanie z zezwolenia można wnieść:

  • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku
  • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

paragrafwkieliszku

2 Comments

  1. Panie Radosławie, czy ten przepis obowiązuje również dla sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia podczas imprez zamkniętych etc. (tzw. catering)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *