fbpx

Warszawskie bulwary bez zakazu!

Warszawskie bulwary wiślane wolne od zakazu spożywania alkoholu. Tak doskonałą informacją witamy tegoroczną wiosnę. Stołeczni radni, postawili, że terenem wolnym od zakazu będzie obszar rozciągający się od bulwaru Flotylli Wiślanej (wejścia na mostek nad bramą do Portu Czerniakowskiego), przez B.Grzymały-Siedleckiego, gen. G. S. Pattona, J. Karskiego, po bulwar Z. Religi (do końca bulwaru schodkowego przy żoliborskiej plaży). Granicę wyznaczy położona najbliżej Wisły droga rowerowa lub chodnik. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Fot. https://commons.wikimedia.org/

Będący dotąd jedynie mitem, ogólny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych wprowadziła nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zmiany obowiązują od 9 marca i zakładają, że rady gmin mogą wprowadzić w drodze uchwały odstępstwa od zakazu na określonym terenie, jeżeli uznają, że wyłączenie nie będzie miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tak też postąpiły władze Warszawy.

Na bulwarach pojawią się streetworkerzy i edukatorzy, którzy będą prowadzić działania profilaktyczne. Będą też alkomaty, z których będzie można korzystać przez całą dobę. Miasto planuje ogłosić także kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych na akcje profilaktyczne nad Wisłą.

Czekamy na dobre wieści z innych polskich miast!

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – co się zmieniło w 2018?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie