Nie taki diabeł straszny… czyli certyfikacja wina

Każda szczególna cecha, którą oznaczyć planujemy naszą butelkę wina, może mieć istotne znaczenie dla konsumenta. Cechy te mogą być bowiem praktyczną wskazówką jak też wyróżnikiem jakości czy źródłem prestiżu. Zanim stosowny zapis ozdobi naszą etykietę, w trosce o dobro konsumenta i samego rynku, podlegać będzie urzędowej ocenie. Wpisy na temat certyfikacji wina gościły już na tej stronie. Warto jednak przypominać to tym wszystkim winiarzom, zwłaszcza w sierpniu… gdy upływa termin na zgłaszanie zasadniczych wniosków.


CO PODLEGA CERTYFIKACJI?

Jak już ustaliliśmy we wstępie, certyfikacji podlegają informacje o wyjątkowym znaczeniu. Do takich należą niewątpliwie informacje o pochodzeniu, ekologicznym czy też biodynamicznym charakterze uprawy i produkcji ale też informacje o roczniku w którym wino powstało i odmianach winorośli jakie wykorzystano. Ochrona pochodzenia jest rzeczą oczywistą. Lokalne tradycje, szczególne siedliska czy prestiż regionu mogą znacząco wpłynąć na popyt i cenę. Ochrona apelacyjna pozwala też często rozeznać bardziej obytemu konsumentowi w stylistyce wina czy określić szczepy winorośli i ich proporcje w winie. Tematyka ta niewątpliwie wymaga szerszego omówienia, budzi też w Polsce pewne emocje. Zasłużyła zatem na odrębne potraktowanie.

Niewątpliwie podobny efekt rynkowy wywołuje też „zielony listek” czy inna forma wyróżnienia produktu ekologicznego. Także i tę kwestę oraz sposoby certyfikacji eko i bio, pozostawimy sobie innej okazji. Dziś przyjrzyjmy się raz jeszcze procedurze certyfikacji odmiany i rocznika.


JAK SIĘ TO ROBI?

Certyfikacja nie jest oczywiście obowiązkowa ale możliwa i pożądana. Wnioskować o certyfikację może oczywiście jedynie producent wina wyrabiającego wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 15 sierpnia danego roku gospodarczego, bezpośrednio w Wojewódzkie Inspektoracie (WIJHARS) właściwym ze względu na miejsce wyrobu wina. Uchybienie temu terminowi wyklucza możliwość oznaczenia wina rocznikiem i odmianą.

Wniosek taki zawiera:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem wyrabiającego wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej
 2. Polskiej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada uprawy winorośli, z której wyrabia się wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – również imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres właściciela uprawy winorośli;
 3. określenie miejsca wyrobu wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany;
 4. informację o lokalizacji uprawy winorośli, z której wyrabia się wino z określonego rocznika lub wino z określonej odmiany winorośli, w danym roku gospodarczym, zawierającą wskazanie:
  a) województwa, powiatu i gminy,
  b) nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego,
  c) numeru i wielkości działek ewidencyjnych oraz wielkości powierzchni w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, uprawy winorośli, z której będą pozyskiwane winogrona do wyrobu wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli, w danym roku gospodarczym,
  d) nazwy lub nazw odmian winorośli, w przypadku wyrobu wina z określonej odmiany winorośli.

Wzór aktualnego wniosku o przeprowadzenie certyfikacji znajdziecie TUTAJ

Opowieści o niekompetentnych urzędnikach i koszmarnych kontrolach to zazwyczaj legendy pionierskich czasów 🙂 Dziś proces ten przebiega możliwie bezboleśnie choć niekiedy niezbyt rychliwie. Urzędnicy w większych regionach winiarskich nabyli już stosowną wiedzę oraz sporo praktyki, dzięki czemu certyfikację możemy wpisać na listę zupełnie rutynowych czynności dokonywanych w roku gospodarczym.


NUMER IDENTYFIKACYJNY

Certyfikacja odmiany i rocznika daje nam prawo do umieszczenia tych informacji na etykiecie (czym jest etykieta, czym wbrew powszechnemu mniemaniu nie jest i co obowiązkowo musi zostać na niej umieszczone znajdziecie we wpisie FORMALNA STRONA ETYKIETY). Prawo to niesie za sobą jednak też pewne obowiązki. Jednym z nich jest konieczność umieszczenia numeru identyfikacyjnego partii wina. Po przeprowadzeniu certyfikacji Wojewódzki Inspektor JHARS wydaje decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego każdej partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli, zawierającą określenie ilości litrów wina w partii, której nadano numer. Numer taki umieszcza się na etykiecie na opakowaniu jednostkowym wina w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, czcionką tego samego rodzaju i koloru oraz o tym samym rozmiarze, nie mniejszym niż 2 mm. Obowiązki te wynikają z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu ustalania i umieszczania numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. 2012 poz. 4).

Przykładowy numer identyfikacyjny to ORWI24.KO.8230.1.2012/150

gdzie poszczególne elementy to:

 • OR – oznaczenie, które wskazuje wino z określonego rocznika (R) oraz wino z określonej odmiany winorośli (O),
 • WI24.KO.8230.1.2012 – znak decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego,
 • 150 – ilość litrów partii wina.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina przewiduje sankcje w przypadku podawania przez producenta na etykiecie rocznika wina lub nazwy odmiany winorośli, podczas gdy nie posiada on nadanego numeru identyfikacyjnego. Karze grzywny podlega również osoba, która posiadając nadany numer identyfikacyjny dla określonej partii wina, podaje go na etykiecie w nieprawidłowy sposób.


ILE TO KOSZTUJE?

Wbrew powszechnej opinii koszt certyfikacji nie jest wysoki. Warunki odpłatności za kontrolę i certyfikację określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. 2012 poz. 3). Opłata stanowi dochód budżetu państwa i należy ją wnieść na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina. Sama opłata złożona jest z czterech elementów:

Opłata za odmianę:

 • 10 zł za kontrolę zgodności nazwy lub nazw odmian winorośli ze stanem faktycznym (za każdą odmianę)

Opłata za obszar winnicy:

 • 202 zł  jesli łączną powierzchnia winnicy nie przekracza 1ha
 • 202 zł za pierwszy hektar oraz 19 zł za każdy kolejny hektar uprawy w przypadku większych winnic

Opłata za dojazd do winnicy:

 • 8,40 zł – za odległość do 10 km
 • 21,00 zł – za odległość 10-50 km
 • 63,00 zł – za odległość 50-100 km
 • 104,00 zł – za odległość 100-150 km
 • 146,00 zł – za odległość 150-200 km
 • 167,00 zł – za odległość powyżej 200 km

Opłata za godzinę pracy:

 • 21,00 zł – za każdą rozpoczętą godzinę kontroli

Koszty kontroli średniej, polskiej winnicy wynoszą zatem zaledwie kilkaset złotych. Z pewnością warto zainwestować tę kwotę ale o tym nieco więcej w akapicie poniżej…


CZY WARTO?

Jeśli nie pozwalają Ci na coś zanim tego nie sprawdzą i jeśli musisz jeszcze za to zapłacić to pewnie coś w tym jest 😉

Rocznik wina oraz nazwy wykorzystanych przy jego produkcji odmian to w mojej ocenie jedne z najbardziej praktycznych informacji przekazywanych świadomemu konsumentowi. Typowy polski winopijca do kręgu osób jakkolwiek wtajemniczonych z pewnością należy. Możliwe też zatem, że ma swoje preferencje a poza szczególnie lubianymi szczepami jest w stanie wskazać także najprzedniejsze roczniki. Nawet jeśli nie doceniamy konsumenckiego oka to dostrzec musimy praktyczną doniosłość omawianych zapisów dla pośrednika. Restauratora, sprzedawcy w specjalistycznym sklepie czy sommeliera, który niekiedy „w ciemno” musi dopasować daną butelczynę do sensorycznych oczekiwań klienta. Nie ma zatem żadnych wątpliwości – nie tylko warto ale wręcz trzeba!

Pamiętajcie – termin upływa 15 sierpnia, czyli za nieco ponad tydzień!


paragrafwkieliszku

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *