fbpx

Obowiązek składania elektronicznych deklaracji akcyzowy od 1 lipca 2021 roku

Składanie deklaracji akcyzowych drogą elektroniczną jest możliwe już od jakiegoś czasu. Rozwiązanie to nie cieszyło się jednak wielką popularnością i wciąż powszechnym zjawiskiem, było składanie deklaracji tradycyjnych, w papierowej formie. Sprawę tę zasadniczo zmienia nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2021 r., poz. 694).  W wyniku wprowadzonych zmian, od 1 lipca 2021 roku, wprowadzony został obowiązek składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek  składania deklaracji w formie elektronicznej będzie obowiązywał począwszy od rozliczenia za czerwiec 2021 r.


KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK?

Wymóg składania deklaracji w formie elektronicznej będzie dotyczył wyłącznie podatników prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne, rozliczające akcyzę choćby w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, nie będą obowiązkiem tym związane. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą bowiem nadal składać deklaracje w postaci papierowej.

Wśród ucyfrowionych deklaracji, znajdują się oczywiście także te, interesujące nas w tym miejscu – takie jak choćby AKC-4/AKC-4zo – dot. podatku akcyzowego od napojów alkoholowych (ze stosownymi załącznikami – AKC-4/A dla podatku akcyzowego od alkoholu etylowego, AKC-4/B dla podatku akcyzowego od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich oraz AKC-4/C dla podatku akcyzowego od piwa).

Terminy składania deklaracji nie uległy zasadniczym zmianom:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (np. produkcja wina z upraw własnych)
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego (w składzie podatkowym)

GDZIE SKŁADAĆ ELEKTRONICZNE DEKLARACJE?

Deklaracje elektroniczne składamy w Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej – zwanej PUESC, dostępnej dla wszystkich klientów Służby Celnej. W PUESC osadzone zostały rozliczne usługi Służby Celnej – można przyjąć, że pełni od funkcję bardzo podobną do znanego i powszechnie już dziś używanego, systemu ePUAP, w zakresie spraw skarbowo-celnych.  Indywidualne konto e-Klient na PUESC może założyć każdy obywatel i za jego pośrednictwem, wykonywać działania na każdym z etapów procesów produkcji, eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.

Na PUESC można skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych, które dotyczą:

 • podatku akcyzowego,
 • podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
 • podatku od gier,
 • podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • opłaty paliwowej,
 • opłaty emisyjnej.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Wiele osób wpada w lekką panikę gdy słyszy o konieczności składania deklaracji w sposób elektroniczny. Zadanie to może być jednak ostatecznie znacznie łatwiejsze i szybsze niż dotychczasowe praktyki, polegające na marnowaniu papieru i czasu… Oczywiście jeśli system działa 😛

Omówmy krótko ścieżkę podejścia do procesu składania deklaracji:

 • Założenie konta

Zanim przystąpimy do poszukiwań stosownych deklaracji. Powinniśmy oczywiście założyć konto w samej platformie PUESC.

 • Logowanie do platformy

Gdy ten etap mamy już za sobą, po zalogowaniu się ustalonym wcześniej loginem i hasłem, możemy przystąpić do zasadniczych czynności.

 • Wypełnienie deklaracji i załączników

Odszukujemy interesujący nas formularz (czytelników niniejszego opracowania zapewne najbardziej zainteresuje wspomniana już wcześniej deklaracja AKC4). Jeśli macie starsze konto, które nie zostało jeszcze przeniesione do nowej platformy, system może odesłać nas na stronę „starego PUESCu” – zasady postępowania będą tu jednak zupełnie analogiczne.

Formularze nie różnią się od znanych Wam, papierowych odpowiedników. Żadne pytanie nie powinno Was zatem zaskoczyć.  Przypominam, że podobnie jak w przypadku papierowej deklaracji AKC4, składamy do niej także niezbędne załączniki – dla alkoholu A, B lub C.

 • Podpis

Po wypełnieniu wszystkich formularzy, możemy je zatwierdzić generując dokument roboczy. Dokument ten przed wysyłką, powinniśmy oczywiście podpisać. Możemy to zrobić

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.
 • Wysyłka deklaracji

W zakładce Mój pulpit/Do wysyłki i robocze/Dokumenty do wysyłki znajdziemy opcję „wyślij deklarację”.

Należy też sprawdzić, czy otrzymaliśmy tzw. UPO, czyli (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, złożenie deklaracji i pozwala na zapłatę zadeklarowanego podatku akcyzowego tradycyjnym przelewem.

 • Zapłata akcyzy

Nie zapominajmy o celu, który mogliśmy gdzieś zatracić w ferworze walki z systemem 😉

Za stroną: https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/zloz-deklaracje-dla-podatku-akcyzowego

ELEKTRONICZNE EWIDENCJE JUŻ OD STYCZNIA 2022

Omawiana dziś, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza także, analogiczny obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji akcyzowych i innej dokumentacji. Znane przede wszystkim producentom, ewidencje wymagane prawem akcyzowym, będą musiały być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej już od 1 stycznia 2022 r. Obowiązujące wciąż przepisy, dopuszczają już możliwość prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. Tradycyjne ewidencje są jednak niewygodne, wymagają przeszywania kart, numerowania stron i co oczywiste, wizyty w urzędzie celno-skarbowym w celu opatrzenia zabezpieczeń dokumentacji stosowną plombą. Zmiany, choć zwykle nie są darzone ciepłym uczuciem, są w tym przypadku uzasadnione, potrzebne i w dalszej praktyce zapewne użyteczne. Ułatwią pracę zarówno organom celno-skarbowym jak też przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie akcyzy.


Komentarze
 • Szanowny autorze,
  pisząc artykuł, wskazuje Pan/Pani na wyższość wysyłki elektronicznej deklaracji akcyzowych nad wysyłką papierową.
  A jaka jest rzeczywistość? Wykonuję deklaracje dla firmy handlującej paliwem. Ponieważ preferuję wysyłkę elektroniczną, w taki sposób rozpocząłem wysyłanie deklaracji. Po kilku miesiącach, widząc, że ich przygotowanie zajmuje mi 2 – godziny, zrezygnowałem i przeszedłem na formę papierową. Zbudowałem sobie małe narzędzie excelowe i korzystając z niego. po 10 minutach mam gotowe deklaracje w PDF-ie (AKC-4 z zał AKC-4K, INF-J i OPAL).
  Teraz czeka mnie powrót do prymitywnego rozwiązania, kompletnie nieprzyjaznego, ręcznego klepania każdej daty, każdej cyferki… Narzędzie zbudował ktoś, komu przyświecało jedynie zbudowanie narzędzia do wysyłki niektórych deklaracji, bez ułatwienia pracy przedsiębiorcom. Dodam, kolejnym skandalem jest, że deklaracji OPAL nie można wysłać elektronicznie, trzeba w dalszym ciągu przygotowywać ją w papierze. Tak wyglądają korzyści dla przedsiębiorców.
  Pozdrawiam
  J.Machnik

  • Niestety nie mam większej wiedzy na temat akcyzy dla produktów, które nie są spożywcze 🙂 Sprawę elektronicznych deklaracji przesądza od 1 lipca nowy przepis. Nie istnieje już bowiem możliwość składania deklaracji papierowych. Co do niedoskonałości systemów informatycznych dostarczanych przez państwo to oczywiście nie sposób się nie zgodzić 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie