fbpx

Certyfikacja wina

Co powinno cieszyć wszystkich wielbicieli wina, powoli lecz systematycznie rośnie w naszym kraju świadomość konsumentów co do swoich własnych winiarskich upodobań. Co naturalne wraz ze wzrostem takiej świadomości mniejszą rolę odgrywa kolorowa etykieta, chwytliwa, dobrze wypromowana na rynku nazwa a górę biorą argumenty podyktowane rosnącymi jednocześnie wiedzą i osobistym doświadczeniem. Obiektem konsumenckich poszukiwań stają się zatem produkty wyróżnione nazwami poznanych już apelacji czy ulubionych szczepów. Ku radości autora i polskich winiarzy rozwija się także rynek wina polskiego. Rodzimy nam winopijca coraz częściej podchodzi do polskich win nie jak to swoistej ciekawostki lecz dobrego, rzemieślniczego a przede wszystkim godnego spożycia trunku. Także i w tym przypadku, bardziej zaprawieni w degustacyjnych bojach odbiorcy kierują się poza nazwą lubianej winnicy także zawartością samej butelki.

REJESTRACJA WINNICY #4 – CERTYFIKACJA

Nadmienię jeszcze na wstępie, że wpis dzisiejszy oparł się na dwóch niezwykle sympatycznych osobach, którym tekst ten stworzony ku ogólnemu pożytkowi dedykuję. Myślę, że nie pogniewają się jeśli zdradzę ich personalia w tej publicznej formie. Pierwszym z nich jest Sylwester Kościelecki, znany Wam zapewne z oryginalnego i wciągającego bloga winiarskiego Primum Vinum, na którego pytanie odpowiedzią jest moja dzisiejsza twórczość. Drugim dobrodziejem jest zaś Zbigniew Krzyżak z niezwykle urokliwej Winnicy Chodorowa, który poświęcił swój czas aby przybliżyć cały proces od praktycznej strony. Obu Panom serdecznie z tego miejsca dziękuję 🙂


NAZWY SZCZEPÓW NA ETYKIETACH WINA

Larum podnosi winiarskie środowisko na myśl o przykrym obowiązku wylegitymowania się przed stoswonymi służbami z tejże zawartości przed jej ujawnieniem na winiarskiej etykiecie. Historia polskiego winiarstwa naznaczona jest jego niemowlęcym okresem, w którym nazwy wina nierzadko nawiązywały luźno do ukrytych w nim szczepów lecz bezpośrednio, z wyżej wymienionych przyczyn ich nie zdradzały. Unik ten wszedł nam w krew i stał się popularnym sposobem budowania nazw dla poszczególnych win w piwnicznym portfolio (np. Sibemus, Hibia, Rege z Winnicy Płochockich czy RoRe lub Rondino z Winnicy Zadora).


CERTYFIKACJA WINA 

Wbrew temu co wielu się wydaje certyfikacja nie jest jedynie wymysłem naszego lokalnego piekiełka legislacyjnego ale implementacją wymogów stawianych krajom winiarskim przez Unię Europejską (więcej o samej etykiecie wina tutaj).  Możliwość umieszczenia rocznika i nazwy odmiany (lub odmian) winorośli na etykiecie wina z winogron pozyskanych z krajowych upraw winorośli jest dozwolona po stosownej certyfikacji w tym zakresie (patrz: FORMALNA STRONA ETYKIETY). Zasadniczym dokumentem wspólnotowym, regulującym problematykę certyfikowania rocznika i odmian jest Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina. Przepisy te, wprowadziła zaś do krajowego porządku prawnego ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina czyli znana dobrze czytelnikom – ustawa winiarska.

Formalna strona etykiety

Wnioskować o taką certyfikację może jedynie producent wina wyrabiającego wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 15 sierpnia danego roku gospodarczego, bezpośrednio do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina.

Wniosek taki (do pobrania) zawiera:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem wyrabiającego wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada uprawy winorośli, z której wyrabia się wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – również imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres właściciela uprawy winorośli;
 2. określenie miejsca wyrobu wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany;
 3. informację o lokalizacji uprawy winorośli, z której wyrabia się wino z określonego rocznika lub wino z określonej odmiany winorośli, w danym roku gospodarczym, zawierającą wskazanie:
  a) województwa, powiatu i gminy,
  b) nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego,
  c) numeru i wielkości działek ewidencyjnych oraz wielkości powierzchni w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, uprawy winorośli, z której będą pozyskiwane winogrona do wyrobu wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli, w danym roku gospodarczym,
  d) nazwy lub nazw odmian winorośli, w przypadku wyrobu wina z określonej odmiany winorośli.

KOSZTY CERTYFIKACJI

Za przeprowadzenie certyfikacji pobierana jest oczywiście opłata, określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. 2012 poz. 3). Opłata stanowi dochód budżetu państwa i należy ją wnieść na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina. Wynosi ona:

 • 10 zł za kontrolę zgodności nazwy lub nazw odmian winorośli ze stanem faktycznym (za każdą odmianę)
 • 202 zł  jesli łączną powierzchnia winnicy nie przekracza 1ha
 • 202 zł za pierwszy hektar oraz 19 zł za każdy kolejny hektar uprawy w przypadku większych winnic

Demonizowanie certyfikacji wydaje się zatem w dzisiejszych czasach zupełnie niepotrzebne. Praktyka winiarzy potwierdza, że jest to proces możliwie nieskomplikowany i w istocie tani. Korzyści wynikające z oznaczania produktu nazwą szczepu stają się natomiast coraz bardziej wymierne.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie