fbpx

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – zgłoszenia do 30 czerwca 2021 roku

Paragraf przypomina… już jutro, czyli 30 czerwca 2021 roku to termin na zarejestrowanie podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA). Rejestracja w CRPA zastąpiła składanie formularzy rejestracyjnych AKC-R. Podmioty, które składały wcześniej papierowe zgłoszenie rejestracyjne AKC-R, nie muszą się rejestrować w CRPA, ale do 30 czerwca 2021 roku muszą uzupełnić swoje zgłoszenie rejestracyjne o dane dotyczące właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

Rozpoczęcie rejestracji do 30 czerwca będzie uznawane za dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji (i zarejestrowania) podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 roku.


JAK ZAREJESTROWAC SIĘ W CRPA?

(za stroną: https://www.gov.pl/web/kas/rejestracja-do-centralnego-rejestru-podmiotow-akcyzowych)

Zgłoszenie rejestracyjne jest dokonywane do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej przez platformę PUESC.Zgłoszenie rejestracyjne podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej.

Proces rejestracji podmiotu w CRPA jest kilkuetapowy i wymaga:

  • założenia konta na PUESC przez osobę fizyczną (właściciela, pracownika lub pełnomocnika podmiotu),
  • rejestracji reprezentacji na PUESC, aby uzyskać możliwość aktualizacji danych podmiotu,
  • rejestracji w CRPA lub aktualizacji danych firmy, aby zostać zarejestrowanym w CRPA.

Aby rozpocząć rejestrację, przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wniosek wykorzystywany w procedurze rejestracyjnej. Następnie powinieneś otrzymać dokument – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania (UPO). UPO to potwierdzenie, że wniosek dotarł do organu rejestracyjnego.

W zależności od zakresu wcześniejszej rejestracji na PUESC wnioskami, które wykorzystuje się przy rejestracji podmiotu w CRPA, mogą być:    

  • WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP],
  • WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT],
  • WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT],
  • WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT].

Przesłanie co najmniej jednego z tych wniosków w terminie przewidzianym na rejestrację do CRPA i otrzymanie UPO będzie uznane za dochowanie terminu (chyba, ze uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu).

Dokładną instrukcję znajdziecie tutaj: https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/crpa-uzyskaj-wpis-do-centralnego-rejestru-podmiotow-akcyzowych


PODSTAWA PRAWNA

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie