REJESTRACJA WINNICY #6 – AKCYZA

Kolejny odcinek naszej serii poświęcimy zgłoszeniom w zakresie podatku akcyzowego. Każdy producent wina jest bowiem zobowiązany do funkcjonowania w tym szczególnym reżimie podatkowym. Choć ta procedura wydaje się najbardziej złożoną i kłopotliwą, może okazać się w praktyce znacznie przyjemniejszą niż omawiana poprzednio, przygoda z Inspekcją Sanitarną 😛


PODATEK AKCYZOWY

Poza podstawowymi dla każdej formy zarobkowania obciążeniami fiskalnymi, takimi jak podatek dochodowy (PIT lub CIT) oraz podatek VAT, producent wina jest także płatnikiem podatku akcyzowego. Akcyza jest szczególną formą podatku pośredniego, który nakładany jest na niektóre, wybrane przez państwo dobra, jako forma restrykcji. Teoretycznie, celem stosowania tego typu obciążenia jest zmniejszenie konsumpcji produktów szkodliwych (stąd też akcyzą objęte są używki takie jak tytoń czy choćby omawiany tu alkohol) lecz w praktyce, jest przede wszystkim niezwykle efektywną formą generowania dochodów dla budżetu państwa (obecnie jest drugim po VAT źródłem dochodu naszego rodzimego budżetu). Akcyza jako podatek pośredni, podobnie jak omawiany już wcześniej podatek VAT, jest harmonizowana w ramach Unii Europejskiej. Przepisy systemu podatkowego UE nakładają w tym przypadku na państwa członkowskie obowiązek stosowania minimalnych wysokości podatku.

Produkcja wyrobów akcyzowych, odbywa się co do zasady w składzie podatkowym. (Uwaga: produkcją wina w rozumieniu ustawy jest nie tylko wytwarzanie ale także jego przetwarzanie wina oraz rozlew). Wyłączona z tego kłopotliwego obowiązku została jednak produkcja win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, w ilości mniejszej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego.

Wysokość akcyzy dla wina na rok 2017, wynosi w Polsce – 174,00 zł za 1 hl (100l) gotowego wyrobu.


Na potrzeby własne…


ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

Producent wina jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą (jaką jest produkcja wina, której początek wyznacza dodanie drożdży) złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Urzędem w którym składamy wniosek jest urząd właściwy miejscowo dla naszej siedziby (tylko w przypadku  osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) lub naszego miejsca zamieszkania (w przypadku osób fizycznych). Jeśli działalność prowadzona jest w różnych miejscach, możliwa jest zmiana właściwości. W tym celu należy złożyć wniosek do dwóch urzędów skarbowych: wybranego przez siebie urzędu oraz do urzędu, który był nam przypisany zgodnie z wyżej ustaloną zasadą (w druku AKC-R należy wówczas zakreślić pole A.5.3).

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, tj. wskazanie PKD 11.02.Z – produkcja win gronowych. Zgłoszenia tego dokonujemy na formularzu urzędowym AKC-R (służy on zarówno do zgłoszenia płatnika jak i późniejszej aktualizacji jego danych).

FORMULARZ WNIOSKU (doc)

FORMULARZ WNIOSKU (pdf)

Podobnie jak wnioski do omówionych wcześniej urzędów, także i wniosek AKC-R, może być składany bezpośrednio we właściwym urzędzie, drogą pocztową oraz elektroniczną (profilem zaufanym).

Naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie.  (Art. 16 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym).  Warto pamiętać, że kolejną czynnością będzie urzędowe sprawdzenie na które to czynności urząd potrzebuje czasu (o tym w kolejnym odcinku serii). Dopiero po urzędowym sprawdzeniu, możliwe będzie zgłoszenie pierwszej czynności podlegającej kontroli.

Zgłoszenie płatnika akcyzy powinno zostać złożone najwcześniej jak to możliwe. PODSUMOWANIE

 1. Produkcja wina wiąże się z obowiązkiem rejestracji producenta jako płatnika akcyzy.
 2. Zgłoszenie płatnika akcyzy powinno zostać złożone najwcześniej jak to możliwe. 
 3. Przedmiotowego zgłoszenia dokonujemy na formularzu urzędowym AKC-R.
 4. Wniosek o wpis należy złożyć do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą (dodanie drożdży).
 5. Opłata za złożenie wniosku AKC-R wynosi 170 zł.

Podstawa prawna:


paragrafwkieliszku

6 Comments

 1. Powoli dochodzę do tego etapu, I zaczynam się gubić. W moim miejscu zamieszkania istnieje jedynie urząd skarbowy. Natomiast w miejscu prowadzenia działalności urząd Celno -Skarbowy.
  Czy należy rozumieć, że wraz ze zgłoszeniem AKC-R należy złożyć wniosek o urzędowe sprawdzenie?
  Czy można najpierw złożyć AKC-R ,a za jakiś czas wniosek o urzędowe sprawdzenie (winiarnia w trakcie urządzania) ?
  Czy wykonanie pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym może się odbyć przed urzędowym sprawdzeniem czy tylko wystarczy złożyć wniosek ?
  KOWR rejestruje 1.08 , zbiory i przerób mogą się odbyć już w połowie Sierpnia (zeszły rok) – gdzie tu czas na długie formalności?
  Pozdrawiam

  • Urząd skarbowy i urząd celno-skarbowy mają zwyczajnie inne kompetencje. Część procedur załatwia się przed jednym, część zaś przed drugim. Wniosek o urzędowe sprawdzenie składamy już jako płatnik akcyzy a zatem po AKC-R. Pierwsza czynność podlegająca akcyzie (zadanie drożdży), może mieć miejsce dopiero po urzędowym sprawdzeniu i wydaniu akt weryfikacyjnych. KOWR przyjmuje zgłoszenia do 15 lipca ale nie określa terminu wstępnego. Zasadniczo nie ma przeszkód by w KOWR zgłosić się choćby i w styczniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *