fbpx

Noworoczne zmiany w przepisach

Początek roku to zwykle czas wielu zmian w prawie – zwłaszcza w zakresie nieuchronnych podatków. Pewną już, świecką tradycją ostatnich lat, stało się też uchwalanie zmian w prawie podatkowym w ostatnich dniach roku i publikowanie ich w ten sposób, że do połowy stycznia nie ma możliwości opublikowania aktualnych aktów jednolitych 😀 Dziś tradycyjnie też, przyjrzymy się najważniejszym zmianom przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku. Oczywiście w zakresie interesującej nas produkcji i handlu napojami alkoholowymi. Serdecznie zapraszam!


ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK AKCYZY

O tej sprawie pisałem już wcześniej. Tu jedynie zaznaczę zatem. Zmiana ustawy o podatku akcyzowym z końca 2020 roku, wprowadziła docelowe stawki akcyzy oraz „ścieżkę podejścia”, zakładającą regularne, coroczne podwyżki. Stawki akcyzy obowiązujące w 2023 wyglądają następująco:

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:


50% AKCYZY BEZ CERTYFIKATU MAŁEGO PRODUCENTA

Od stycznia zeszłego już roku, mali producenci wybranych napojów alkoholowych (wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich oraz piwa) mają możliwość naliczania 50% akcyzy. Warunkiem zastosowania do napojów alkoholowych pomniejszonych o 50% stawek akcyzy było jednak dotąd posiadanie przez producenta napojów certyfikatu małego producenta. Było… Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2023 roku, uchyliła taki obowiązek w zakresie krajowej produkcji napojów alkoholowych w celu zastosowania obniżonej stawki akcyzy na terytorium kraju. Mali producenci wybranych napojów alkoholowych (wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich i piwa – na zasadach określonych poniżej) nie muszą już posiadać certyfikatu małego producenta!

Więcej na tern temat tutaj:


CYFRYZACJA DOKUMENTACJI AKCYZOWEJ ZNÓW SIĘ NIE UDAŁA

Obowiązek całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji miał obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022. Miał… został bowiem przesunięty w ostatniej chwili na dzień 1 stycznia 2023 r. W tym roku mamy jednak powtórkę z historii… W ostatniej chwili dzień wejścia w życie przepisów, tj. 1 stycznia 2023 zmienił się na 1 stycznia ale 2024 roku 😛 Zmiana na ma ponoć na celu umożliwienie przedsiębiorcom na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej (przedsiębiorcom albo ministerstwu ale zasadniczo nie ma to większego znaczenia).


STARE BANDEROLE NA WINO BĘDĄ SŁUŻYĆ DO KOŃCA TEGO ROKU

W odpowiedzi na liczne pytania zmiana, która obowiązuje już od pewnego czasu. Stare banderole na wino, tj. naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r. przedłużają swoją ważność do końca 2023 roku. Nie panikujcie 🙂

Podstawa prawna


ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ

Na koniec zmiany dla wszystkich, którzy prowadzą sprzedaż konsumencką swoich produktów, zwłaszcza dla tych, którzy zdecydowali się prowadzić sklepy internetowe.  Wprowadzone 1 stycznia zmiany w przepisach wynikają z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej i Cyfrowej. Mają one przede wszystkim poprawić ochronę nabywców usług cyfrowych, klientów dokonujących zakupów online, oraz korzystających z promocji.

Informacje o statusie sprzedawcy

Sprzedawca musi jasno informować czy jest przedsiębiorcą czy też nie. W tym drugim przypadku, dodatkowo także o tym, iż klientowi nie przysługuje ochrona przewidziana dla konsumentów.

Nowe zasady reklamacji

Przepisy o rękojmi, które do tej pory były regulowane w kodeksie cywilnym zostały przeniesione do ustawy konsumenckiej w zakresie w jakim konsumentów dotyczą. Instytucję będziemy nazywać odtąd „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”.

Konsument będzie mógł żądać w pierwszej kolejności naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy będzie możliwy dopiero w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń, gdyby naprawa lub wymiana była niemożliwa lub zbyt kosztowna.

Do 2 wydłużono termin domniemania niezgodności towaru z umową. Sprzedawca będzie odpowiadał za wady przez 2 lata od wydania towaru. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych został zaś wydłużony do sześciu lat.

Koniec z fałszywymi promocjami

Sprzedawca, który ogłasza promocję, będzie obowiązany obok ceny promocyjnej podać także najniższą cenę z 30 dni poprzedzających obniżkę, a gdy produkt oferuje krócej niż 30 dni – najniższą stawkę od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki.

Indywidualne ceny

Przedsiębiorca, który stosuje ceny indywidualnie dostosowywane do klienta, musi o tym wyraźnie poinformować konsumenta. 

Fałszywe opinie

Zakazane stało się umieszczanie fałszywych opinii o produkcie. Sprzedawca, który zapewnia dostęp do recenzji produktów, będzie musiał informować, czy i w jaki sposób weryfikuje ich autentyczność.

Wprowadzanie identycznych towarów o różnych parametrach

Zabronione zostało wprowadzanie na rynek towarów identycznych, sprzedawany w różnych krajach UE, jeśli będą się istotnie od siebie różnić (np. składem, smakiem, itp.)

Nie zapomnijcie zaktualizować regulaminów swoich sklepów internetowych oraz przyjętych praktyk!


Tak wygląda podsumowanie najważniejszych zmian w prawie od 1 stycznia 2023 roku. O kolejnych będę Was oczywiście informował ALERTEM PRAWNYM. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego ALERTU to jest to doskonała chwila 😀 Wszystkiego dobrego w nowym roku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie