fbpx

REJESTRACJA WINNICY #6 – AKCYZA

Kolejny odcinek naszej serii poświęcimy zgłoszeniom w zakresie podatku akcyzowego. Każdy producent wina jest bowiem zobowiązany do funkcjonowania w tym szczególnym reżimie podatkowym. Choć ta procedura wydaje się najbardziej złożoną i kłopotliwą, może okazać się w praktyce znacznie przyjemniejszą niż omawiana poprzednio, przygoda z Inspekcją Sanitarną 😛


WPIS AKTUALIZOWANY – 7 MARCA 2022 R.


PODATEK AKCYZOWY

Poza podstawowymi dla każdej formy zarobkowania obciążeniami fiskalnymi, takimi jak podatek dochodowy (PIT lub CIT) oraz podatek VAT, producent wina jest także płatnikiem podatku akcyzowego. Akcyza jest szczególną formą podatku pośredniego, który nakładany jest na niektóre, wybrane przez państwo dobra, jako forma restrykcji. Teoretycznie, celem stosowania tego typu obciążenia jest zmniejszenie konsumpcji produktów szkodliwych (stąd też akcyzą objęte są używki takie jak tytoń czy choćby omawiany tu alkohol) lecz w praktyce, jest przede wszystkim niezwykle efektywną formą generowania dochodów dla budżetu państwa (obecnie jest drugim po VAT źródłem dochodu naszego rodzimego budżetu). Akcyza jako podatek pośredni, podobnie jak omawiany już wcześniej podatek VAT, jest harmonizowana w ramach Unii Europejskiej. Przepisy systemu podatkowego UE nakładają w tym przypadku na państwa członkowskie obowiązek stosowania minimalnych wysokości podatku.

Produkcja wyrobów akcyzowych, odbywa się co do zasady w składzie podatkowym. (Uwaga: produkcją wina w rozumieniu ustawy jest nie tylko wytwarzanie ale także jego przetwarzanie wina oraz rozlew). Wyłączona z tego kłopotliwego obowiązku została jednak produkcja win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, w ilości mniejszej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego, w przypadku win, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję z co najmniej trzech kolejnych lat winiarskich.

Wysokość akcyzy dla wina na rok 2022, wynosi w Polsce – 191,00 zł za 1 hl (100l) gotowego wyrobu.

Polski nieład… akcyzowy


ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

Producent wina jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą (jaką jest produkcja wina, której początek wyznacza najczęściej dodanie drożdży) złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgłoszenie rejestracyjne jest dokonywane do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej przez platformę PUESC. Zgłoszenie rejestracyjne podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej.

Proces rejestracji podmiotu w CRPA jest kilkuetapowy i wymaga:

 • założenia konta na PUESC przez osobę fizyczną (właściciela, pracownika lub pełnomocnika podmiotu),
 • rejestracji reprezentacji na PUESC, aby uzyskać możliwość aktualizacji danych podmiotu,
 • rejestracji w CRPA lub aktualizacji danych firmy, aby zostać zarejestrowanym w CRPA.

Aby rozpocząć rejestrację, przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wniosek wykorzystywany w procedurze rejestracyjnej. Następnie powinieneś otrzymać dokument – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania (UPO). UPO to potwierdzenie, że wniosek dotarł do organu rejestracyjnego.

Dokładną instrukcję znajdziecie tutaj: https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/crpa-uzyskaj-wpis-do-centralnego-rejestru-podmiotow-akcyzowych

 

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – zgłoszenia do 30 czerwca 2021 rokuPODSUMOWANIE

 1. Produkcja wina wiąże się z obowiązkiem rejestracji producenta jako płatnika akcyzy.
 2. Zgłoszenie płatnika akcyzy (CRPA) powinno zostać złożone najwcześniej jak to możliwe. 
 3. Przedmiotowego zgłoszenia dokonujemy elektronicznie w systemie PUESC.
 4. Wniosek o wpis należy złożyć do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą (nastaw, czyli rozpoczęcie fermentacji).

Podstawa prawna:


Komentarze
 • Powoli dochodzę do tego etapu, I zaczynam się gubić. W moim miejscu zamieszkania istnieje jedynie urząd skarbowy. Natomiast w miejscu prowadzenia działalności urząd Celno -Skarbowy.
  Czy należy rozumieć, że wraz ze zgłoszeniem AKC-R należy złożyć wniosek o urzędowe sprawdzenie?
  Czy można najpierw złożyć AKC-R ,a za jakiś czas wniosek o urzędowe sprawdzenie (winiarnia w trakcie urządzania) ?
  Czy wykonanie pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym może się odbyć przed urzędowym sprawdzeniem czy tylko wystarczy złożyć wniosek ?
  KOWR rejestruje 1.08 , zbiory i przerób mogą się odbyć już w połowie Sierpnia (zeszły rok) – gdzie tu czas na długie formalności?
  Pozdrawiam

  • Urząd skarbowy i urząd celno-skarbowy mają zwyczajnie inne kompetencje. Część procedur załatwia się przed jednym, część zaś przed drugim. Wniosek o urzędowe sprawdzenie składamy już jako płatnik akcyzy a zatem po AKC-R. Pierwsza czynność podlegająca akcyzie (zadanie drożdży), może mieć miejsce dopiero po urzędowym sprawdzeniu i wydaniu akt weryfikacyjnych. KOWR przyjmuje zgłoszenia do 15 lipca ale nie określa terminu wstępnego. Zasadniczo nie ma przeszkód by w KOWR zgłosić się choćby i w styczniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie