REJESTRACJA WINNICY #1 – EWIDENCJA PRODUCENTÓW

Niniejszym inauguruję cykl poświęcony omówieniu procesu rejestracji winnicy i produkcji wina w Polsce. Z oczywistych przyczyn procedura zostanie przedstawiona z perspektywy producenta wytwarzającego wino z winogron pochodzących upraw własnych (nie wykluczam, że inna optyka także zostanie przedstawiona w dalszej części tej serii). Polscy winiarze, którzy produkują wino z własnych upraw, korzystają z szeregu ułatwień i odstępstw od ogólnych przepisów tzw. ustawy winiarskiej. Co szczególnie istotne dla małych producentów (którzy wytwarzają nie więcej niż 100 hl wina rocznie) jeśli mieszczą się we wskazanym limicie to uzyskują zwolnienie z konieczności prowadzenia relatywnie kosztownej działalności gospodarczej. Należy jednak zaznaczyć wyraźnie, że odstępstwa od ogólnego reżimu ustawy stanowią przywilej, nie obowiązek. Wiele winnic kierując się innymi motywami decyduje się często na prowadzenia działalności gospodarczej zarówno jako osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego. Głównymi  motywami są oczywiście możliwości optymalizacji podatkowej przedsięwzięcia czy zabezpieczenie kwestii związanych z sukcesją majątku. O tym jednak innym razem. Dziś czekają nas stosunkowo niekłopotliwe procedury związane ze zgłoszeniem winnicy w Ewidencji Producentów prowadzonej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Biznes na miarę #1 – działalność gospodarcza


ZMIANY W PRAWIE Z 2017 ROKU

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest co do zasady działalnością regulowaną i jako taka wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Wymagania w zakresie uzyskania takiego wpisu do rejestru nie stosuje się jednak do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych (art. 17 ust. 3 ustawy winiarskiej).

Rejestracja producenta wina odbywała się do niedawna w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez nieistniejącą już Agencję Rynku Rolnego. Na mocy zapisów art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) dokonały jednak poważnych zmian w dotychczas funkcjonującym systemie. Z dniem 1 września 2017 roku Centralny Rejestr Przedsiębiorców (CRP) prowadzony przez ARR przestał funkcjonować, a dane w nim zgromadzone zostały przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Niezależnie od powyższego zwolnienia, producenci wina (nawet jeśli wytwarzają wino z własnych winogron) powinni zostać wpisani do Ewidencji Producentów, składając stosowny wniosek w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Czy winiarz jest przedsiębiorcą?


WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW

Wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli w Polsce, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 28 ustawy winiarskiej). Jak ustaliliśmy już powyżej, ewidencję taką prowadzi Dyrektor Generalny
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wniosek o wpis do ewidencji składa się do Dyrektora Generalnego KOWR w postaci papierowej albo elektronicznej, corocznie (na każdy rok gospodarczy w którym będzie wyrabiane wino osobno), najpóźniej do 15 lipca.

Wniosek w formie elektronicznej może być składany za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych KOWR (PUE). Wniosek w formie tradycyjnej składamy na formularzach formularzach w centrali KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa).

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI (doc)

SKRÓCONY WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI (doc)

Warunkiem uzyskania wpisu jest złożenie oświadczeń potwierdzających, że:

 • nie jest się karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów
 • posiada się tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina gronowego lub moszczu winogronowego

Wszystkie wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi mogą zostać:

 • złożone bezpośrednio w KOWR,
 • przekazane pocztą tradycyjną,
 • przekazane pocztą elektroniczną lub złożone na informatycznym nośniku danych – o ile zawierają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach ustawy o podpisie elektronicznym i zawierają dane w ustalonym formacie, zawarte w formularzach opublikowanych na stronach KOWR
 • złożone za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych KOWR (PUE)

Jeżeli producent  został wpisany do ewidencji wcześniej a informacje dotyczące miejsca uprawy winorośli i wyrobu wina nie uległy zmianie, wówczas może złożyć Skrócony wniosek o wpis do ewidencji.

SKRÓCONY WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI (d0c)

 


PODSUMOWANIE PROCEDURY

 1. Do 15 lipca każdego roku zgłaszamy naszą winnicę do Ewidencji Producentów KOWR na odpowiednim FORMULARZU 
 2. W kolejnych latach możemy zgłaszać już tylko WNIOSEK SKRÓCONY (jeśli zgłoszone wcześniej dane nie uległy zmianie)

Pamiętajcie – wnioski składamy do 15 lipca!


Informacje dodatkowe:

Warunki udziału w mechanizmie „Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina” – KOWR


Podstawa prawna:


paragrafwkieliszku

14 Comments

 1. Z ciekawością będę śledził cały cykl artykułów, idealne kompendium wiedzy dla osób takich jak ja, czyli zaczynających przygodę z winiarstwem. W związku z powyższym artykułem pozwolę sobie zadać pytanie, czy posiadając około półtora hektara ziemi w sąsiedniej gminie, której nie jestem mieszkańcem, pracując na etacie, nie posiadając wykształcenia rolniczego i nie będąc rolnikiem, chcąc zostać małym producentem produkującym wino z własnej uprawy w ilości mniejszej niż 100 hl muszę rejestrować działalność gospodarczą ? Zadaję to pytanie ponieważ spotkałem się z opiniami, że nie będąc rolnikiem założenie działalności gospodarczej jest obligatoryjne.

  • Dziękuję za miłe słowo i życzę wytrwałości w winiarskich planach 🙂 Muszę przyznać, że dużo zmiennych jak na jedno pytanie 😛 Wpis poświęcony zasadom nabywania ziemi i statusowi rolnika postaram się przygotować niebawem. Rok obowiązywania nowych przepisów jest doskonałą okazją do pewnych podsumowań.

   Porządkując nieco sprawę to posiadając ziemię rolną w zasadzie jest Pan rolnikiem (definicji rolnika w prawie polskim jest jak się zdaje 7!). Status ten jest istotny dla wielu osób przede wszystkim z uwagi na możliwość pozostania przy ubezpieczeniu w KRUS co w omawianym przypadku, z uwagi na Pańskie zatrudnienie, nie wydaje się być już tak kluczowe (nawet przy ewentualnej działalności gospodarczej dochodzi nam jedynie dodatkowa składka zdrowotna).

   Warto zauważyć jednak, że ustawa winiarska w żadnym przepisie nie nawiązuje ani do rolnika ani do działalności rolniczej. Mówi nam wyłącznie o „uprawach własnych”. Samego producenta wina definiuje zaś jako osobę fizyczną lub prawną, która wyrabia lub rozlewa wino z upraw własnych w celu wprowadzenia go do obrotu.

   Odpowiadając wprost na zadane pytanie – nie widzę przeszkód 🙂

   • Dziękuje za odpowiedz. Właśnie z tym rolnikiem miałem największe wątpliwości. Reasumując w moim przypadku nie muszę zakładać działalności gospodarczej, by legalnie wprowadzać na rynek wino, oczywiście po przejściu skomplikowanej i wielopodmiotowej procedury rejestracji 😉 Szczerze mówiąc to ta wynikająca z ustawy winiarskiej droga wydaje mi się łatwiejsza od założenia działalności gospodarczej, ale może to tylko pozory.

    • Służę z radością 🙂 Co do stopnia skomplikowania procedury to moim celem jest przedstawienie jej tutaj jako niestrasznej w ostatecznym rozliczeniu 😛 Ufam, że uda mi się zmienić ten popularny choć niesłuszny pogląd. Urzędów do zaliczenia jest kilka w istocie (właśnie pojawił się wpis #2) ale procedura dla „małego winiarza” jest w mojej ocenie banalna w stosunku choćby do produkcji rzemieślniczej piwa. Co zaś się tyczy działalności gospodarczej to nie zmienia ona praktycznie niczego jeśli chodzi o samą procedurę. Dochodzą nam składki ZUS (o ile nie mamy innego tytułu do ubezpieczenia) ale dzięki temu, zamiast podatku PIT wg. skali (18% lub 32%) możemy płacić podatek liniowy 19%. Warto to rozważyć 🙂

 2. Rozpoczął się ciekawy cykl, warto pisać o takich rzeczach, ponieważ niemiernie ułatwia to funkcjonowanie, jak i wdrażanie się w branże młodym winiarzom.

  • Dziękuję. Mam nadzieję, że materiały te będą pomocne 🙂 Gdyby pewne elementy okazały się niejasne, lub konieczne były dodatkowe wyjaśnienia, bardzo proszę o informację w komentarzu. Pozwoli mi to dostosować treść do faktycznie pojawiających się wątpliwości w tym przedmiocie.

 3. Po przeczytaniu artykułu ma następujące pytanie. Czy będąc rolnikiem, chcącym wytwarzać i sprzedawać wino z owoców pochodzących z własnej uprawy, w ilości mniejszej niż 100 hl, lecz nie tylko z winogron to muszę rejestrować działalność gospodarczą ?

  • Wino jest produktem pochodzącym wyłącznie z winogron. Napoje fermentowane z innych owoców będą już jedynie produktami winiarskimi, których kilkanaście kategorii zdefiniowanych zostało w ustawie winiarskiej. W przypadku prowadzenia produkcji wina, będącego napojem wytworzonym z winogron, pochodzących z upraw własnych (czyli własnej winnicy), w ilości do 100 hl rocznie, nie ma konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. Także wiele innych obowiązków istotnie w tym przypadku złagodzono lub zniesiono. Produkcja innych napojów fermentowanych, w tym tzw „win owocowych”, nie korzysta niestety z tego typu przywilejów. Konieczne będzie w tym przypadku prowadzanie działalności gospodarczej, uzyskanie wpisu do rejestru producentów (działalność regulowana) oraz co do zasady, prowadzenie składu podatkowego.

 4. Witam Serdecznie,
  Krótkie pytanie dotyczącego zapisu:
  Warunkiem uzyskania wpisu jest złożenie oświadczeń potwierdzających, że:
  • posiada się tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina gronowego lub moszczu winogronowego
  Co mogę zrobić w sytuacji gdy ja rejestruję winnicę, a budynek gdzie będzie prowadzony wyrób wina jest własnością mojego ojca?

  • Wystarczy spisać umowę najmu. To wystarczający tytuł prawny do winiarni.

Pozostaw odpowiedź paragrafwkieliszku Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *